Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. Forekomst av brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør 22.3 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Den kumulative risiko for å utvikle brystkreft fram til 75 års alder er 8.9 %. I 2020 var det 3424 nye tilfellerav brystkreft i Norge (hos kvinner; i tillegg 31 menn). Tilsvarende tall for 2019 var 3726 (+27 menn). Det er en reduksjon av nye tilfeller på cirka 10% fra 2019 til 2020, noe som sannsynligvis har sammenheng med at mammografiscreeningen  ble stoppet noen måneder i 2020 som følge av Covid-19 pandemien (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021).

Til sammen­ligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Den aldersstandardisert insidens har økt fra 60.6 per 100 000 i perioden 1956–1960 til 129.5 i perioden 2015-2019 (120.0 i 2020). Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Kun 4.3 % av nye tilfeller inntraff hos kvinner under 40 år i årene 2014–2019. Brystkreft utgjør 33.4 % av all kreft hos kvin­ner i alderen 25–49 år. I perioden 2015–2019 hadde Akershus den høyeste aldersjusterte fore­komst av brystkreft og Finnmark den laveste (henholdsvis 141.1 og 103.8 per 100 000 personår) (Cancer in Norway 2020: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021).

Brystkreft 1.1.1.png
Brystkreft 1.1.2.png
Brystkreft 1.1.3.png
Figur 1.1: Antall nye tilfeller per 5 års periode mellom 1959 og 2018 (øverst), aldersjustert insidensrate etter alder ved diagnose 2014–2018 (i midten) og  gjennomsnittlig antall nye tilfeller etter alder 2014–2018 (etter tall fra Kreftregisteret (Cancer in Norway 2018: Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2019))

 

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2022