Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Kvinner med arvelig økt risiko for brystkreft

Ved mistanke om arvelig økt risiko for brystkreft, skal kvinnen henvises genetisk utredning før eventuelle tiltak i form av radiologiske kontroller blir satt i verk. Dette er viktig både for å sikre seg at det virkelig foreligger en økt risiko, og for at kvinnen får en korrekt oppfølging avhengig av risikonivå (se kapitlet "Arvelig brystkreft").

Dersom det er påvist høypenetrant eller moderat penetrant genfeil, se avsnitt "Kvinner med påvist høypenetrant genfeil (risikogruppe A)" og "Kvinner med påvist moderat penetrant genfeil (risikogruppe B)" i kapittel "Radiologisk brystdiagnostikk hos kvinner med genetisk økt risiko for brystkreft" for anbefalinger om billeddiagnostiske kontroller. For anbefalinger for kvinner med økt risiko vurdert ut ifra familiehistorie se avsnitt "Kvinner med økt risiko vurdert ut ifra familiehistorie (risikogruppe C)". Tabellarisk oversikt over kontrollanbefalingene finnes også i kapittel "Radiologisk brystdiagnostikk hos kvinner med genetisk økt risiko for brystkreft", avsnitt "Oversikt over anbefaling for bruk av billeddiagnostikk ved arvelig kreft". 

Siste faglige endring: 02. juli 2024