Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.1. Definisjon av genetiske risikogrupper for brystkreft

A.  Påvist høypenetrant genfeil

Kvinner med påvist genfeil som er forbundet med svært høy risiko for brystkreft, oftest  genfeil i BRCA1 eller BRCA2 (Kuchenbaecker et al., 2017). Kvinner med påvist genfeil i TP53, PTEN, STK11, CDH1 og PALB2 har også høy livstidsrisiko for å få brystkreft, og vil derfor også regnes i denne gruppen  ADDIN EN.CITE.DATA (Breast Cancer Association Consortium et al., 2021; Fortuno et al., 2018; Hendricks et al., 2023; Hu et al., 2021; Sessa et al., 2023; Xicola et al., 2019). Se tabell 17.1.

B.  Påvist moderat penetrant genfeil

Med økende bruk av multigen paneltester, der flere gener testes samtidig i én prøve, vil stadig flere kvinner få påvist varianter i gener som er assosiert med brystkreft, der risikoen for brystkreft er moderat forhøyet  ADDIN EN.CITE.DATA (Breast Cancer Association Consortium et al., 2021; Hu et al., 2021; Sessa et al., 2023). Dette gjelder blant annet ved trunkerende genfeil i CHEK2 eller ATM. Ved slike genfeil vil imidlertid risikoen i stor grad påvirkes av familiehistorie og individuelle risikofaktorer(Gao et al., 2021a; Hanson et al., 2023). Se tabell 17.1.

C.  Økt risiko vurdert ut ifra familiehistorie

Kvinner som tilhører familier med brystkreft, der genetisk utredning er gjennomført uten funn av genfeil. Familiehistorien indikerer likevel en økt risiko for brystkreft. Kvinner i slike familier vil oftest ha en moderat økt risiko for brystkreft, sammenlignet med bakgrunns­risikoen (Møller et al., 2014). Individuell risikovurdering, der man tar hensyn til både familiehistorie, resultat av gentest og individuelle risikofaktorer  blir i økende grad anbefalt i internasjonale og andre lands retningslinjer (Danish Breast Cancer Group, 2023; Regionala cancercentrum i samverkan, 2023; Sessa et al., 2023). Det finnes validerte digitale verktøy som kan benyttes for slik kompleks risikovurdering, f.eks. online verktøyet CanRisk (https://www.canrisk.org/), men dette er har foreløpig ikke blitt tatt i bruk i Norge. I stedet har vi brukt forenklede kriterier for å definere familiær brystkreft når genfeil ikke er påvist (Møller et al., 2014):

  • To førstegradsslektninger* med brystkreft, gjennomsnittsalder ≤ 55 år.
  • Tre førstegradsslektninger* med brystkreft, gjennomsnittsalder ≤ 60 år.

Risikopersoner i disse familiene er de som selv har eller har hatt brystkreft, og deres friske førstegradsslektninger*.

  • Risikopersoner er også døtre og søstre til kvinne med brystkreft ≤ 40 år.

 * Inkluderer andregradsslektning via mann. 
 Alle krefttilfellene skal være på samme side av familien.

Tabell 17.1. Oversikt over gener forbundet med arvelig risiko for brystkreft

Gen

Forekomst (Breast Cancer Association Consortium et al., 2021; Hu et al., 2021)

Gjennomsnittlig livstidsrisiko for brystkreft  ADDIN EN.CITE.DATA  ADDIN EN.CITE.DATA  ADDIN EN.CITE.DATA (Breast Cancer Association et al., 2022; Breast Cancer Association Consortium et al., 2021; Hendricks et al., 2023; Hu et al., 2021; Kuchenbaecker et al., 2017; Sessa et al., 2023; Xicola et al., 2019; Yang et al., 2020a; Yang et al., 2020b)

Årlig radiologisk kontroll for friske bærere (Sessa et al., 2023)

Risikoreduserende bilateral kirurgi for friske bærere (Sessa et al., 2023)

Risiko for andre kreftformer

Anbefaling om kontroller/risikoreduksjon for andre kreftformer

 

I befolkningen

Pasienter med brystkreft

 

MR

Mammografi

   

BRCA1

0.1 %

1.0 %

(Norge: 2 %) (Grindedal et al., 2017)

>60 %

25 – 60/70 år

30 år -

Ja

Eggstokkreft

(Brystkreft hos menn, pankreaskreft)

Kvinner: Risikoreduserende bilateral salpingooforektomi 35-40 år

BRCA2

0.3 %

1.4 %

(Norge: 1 %) (Grindedal et al., 2017)

>60 %

25 – 60/70 år

30 år -

Ja

Eggstokkreft

Prostatakreft (Brystkreft hos menn, pankreaskreft)

Kvinner: Risikoreduserende bilateral salpingooforektomi 40-45 år

Menn: Årlig PSA fra 40 år (Sessa et al., 2023)

PALB2

0.1 %

0.5 %

40-60 %

30 – 60/70 år

30 år -

Kan vurderes*

(Eggstokkreft, brystkreft hos menn, Pankreaskreft)

Kvinner: Risikoreduserende bilateral salpingooforektomi kan vurderes > 50 år*

Nei (Tischkowitz et al., 2021)

PTEN

<0.1 %

<0.1 %

60 %

 

30 – 60/70 år

30 år -

Kan vurderes*

PTEN hamartoma tumor syndrom

Ja, se ERN Genturis retningslinjer (Tischkowitz et al., 2020)

TP53

<0.1 %

<0.1 %

(8 % < 30 år)(Fortuno et al., 2018)

40 %

 

20 – 60/70 år

Nei

Kan vurderes*

Li-Fraumeni syndrom

Ja, se ERN Genturis retningslinjer (Frebourg et al., 2020)

STK11

<0.1 %

<0.1 %

40 %

 

30 – 60/70 år

30 år -

Kan vurderes*

Peutz-Jeghers syndrom

Ja, se egne retningslinjer (Wagner et al., 2021)

CDH1

<0.1 %

<0.1 %

40 %

(lobulært karsinom)

30 – 60/70 år

30 år -

Kan vurderes*

Diffus ventrikkelkreft

Ja. Risikoreduserende gastrektomi aktuelt. Se egne retningslinjer (Blair et al., 2020)

NF1

<0.1 %

 

Moderat

 

30 – 50 år

 

 

Nevrofibromatose type 1

Ja, se ERN Genturis retningslinjer (Carton et al., 2023)

ATM

0.5 %

0.7 %

20-30 %

 

 

40 – 60 år

 

Uavklart

Vurderes ut ifra familiehistorie 

CHEK2

0.3 %

1.3 %

20-30 %

 

 

40 – 60 år

 

Uavklart

Vurderes ut ifra familiehistorie (Hanson et al., 2023)

RAD51C/ RAD51D

0.1 %

0.2 %

20 %

(særlig trippel neg)

 

Individuell vurdering*

 

Ikke kjent

Kvinner: Risikoreduserende bilateral salpingooforektomi 45-50 år

BARD1

<0.1 %

0.1 %

20 %

(særlig trippel neg) 

 

Individuell vurdering*

 

Ikke kjent

 

*Individuell risikovurdering anbefales før oppstart av kontrollopplegg og evt. risikoreduserende kirurgi

Siste faglige endring: 02. juli 2024