Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Tidligere kreftbehandling

Risiko for utvikling av urotelkreft sekundært til tidligere kreftbehandling er økt, men i hvilken grad er uavklart. Strålebehandling for prostatakreft synes å øke risiko for blærekreft og kolorektalkreft (Wallis et al., 2016). Insidensen av sekundær kreftutvikling har tidligere trolig vært underesti­mert grunnet relativ kort levetid for kreftpasienter. Med lengre levetid for kreftpasienter anslås nå at sekundær kreftutvikling kan bli så høyt som 1 % per år, dvs. 20 % etter 20 år. Pasienter som er tidligere strålebehandlet i bekkenregionen bør derfor utredes ved asympto­matisk hematuri uansett alder, men utenfor pakkeforløp. Videre bør pasienter som tidligere er strålebehandlet i bekkenregionen undersøkes med urinstix årlig fra og med 5 år etter avsluttet stråleterapi (Bartkowiak et al., 2012; Tubiana, 2009). Det finnes ingen publisert data om risiko for utvikling av urotelkreft sekundært til gjennomgått kjemoterapi.

Anbefalinger:

  • Pasienter som har fått strålebehandling mot bekkenet bør undersøkes med urinstix årlig fra fem år etter avsluttet strålebehandling og resten av livet.
  • Alle pasienter med mikrohematuri etter strålebehandling mot bekken bør utredes, men utenfor pakkeforløp (jf. kap. Utredning for mikroskopisk hematuri (Mikrohematuri)).
Tabell 2. Risikofaktorer for blærekreft

Røyking

Yrkesmessig eller annen vedvarende eksponering for kjemikalier

Tidligere kreftbehandling

Kronisk urinveisinfeksjon/ bruk av kateter

Lynch syndrom

Førstegrads slektninger med blærekreft før 60 år

(Mannlig kjønn)

Siste faglige endring: 21. september 2023