Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Tidligere kreftbehandling

Risiko for utvikling av urotelkreft sekundært til tidligere kreftbehandling er økt, men i hvilken grad er uavklart. Strålebehandling for prostatakreft synes å øke risiko for blærekreft og kolorektalkreft (Wallis et al., 2016). Insidensen av sekundær kreftutvikling har tidligere trolig vært underesti­mert grunnet relativ kort levetid for kreftpasienter. Med lengre levetid for kreftpasienter anslås nå at sekundær kreftutvikling kan bli så høyt som 1 % per år, dvs. 20 % etter 20 år. Pasienter som er tidligere strålebehandlet i bekkenregionen bør derfor utredes ved asympto­matisk hematuri uansett alder, men utenfor pakkeforløp. Videre bør pasienter som tidligere er strålebehandlet i bekkenregionen undersøkes med urinstix årlig fra og med 5 år etter avsluttet stråleterapi (Bartkowiak et al., 2012; Tubiana, 2009). Det finnes ingen publisert data om risiko for utvikling av urotelkreft sekundært til gjennomgått kjemoterapi.

Anbefalinger:

  • Pasienter som har fått strålebehandling mot bekkenet bør undersøkes med urinstix årlig fra fem år etter avsluttet strålebehandling og resten av livet.
  • Alle pasienter med mikrohematuri etter strålebehandling mot bekken bør utredes, men utenfor pakkeforløp (jf. Utredning for mikroskopisk hematuri (Mikrohematuri)).
Tabell 2

Risikofaktorer for blærekreft

Røyking

Yrkesmessig eller annen vedvarende eksponering for kjemikalier

Tidligere kreftbehandling

Kronisk urinveisinfeksjon/ bruk av kateter

Lynch syndrom

Førstegrads slektninger med blærekreft før 60 år

(Mannlig kjønn)

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021