Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Miljø og livsstilsfaktorer

Utvikling av urotelkreft er assosiert med mange kjente risikofaktorer (tabell 2). Røyking, både aktiv og passiv, disponerer og doseavhengigheten er veletablert (Rink et al., 2015). I studier fra USA og England er henholdsvis 50 % (USA) og 40 % (England) av blærekrefttilfellene røykerelatert (Freedman et al., 2011; Parkin et al., 2011). Listen av kjemikalier som øker risiko for urotelkreft inneholder diverse aromatisk aminer, benzen­deri­vater og fargestoffer i stål som benyttes i aluminium-, olje-, verksted- og kjemikalieindustri (Brown et al., 2012). På verdensbasis kan ca. 25 % av urotelkrefttilfellene relateres til arbeidseksponering (Pashos et al., 2002). Kronisk inflammasjon i urotel, om det er sekundært til parasitter (bilharzia) eller kateter, øker også senere risiko for blærekreftutvikling.

Siste faglige endring: 21. september 2023