Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Palliativ behandling

Noen pasienter med muskelinvasiv blærekreft kan ikke gjennomgå radikal behandling, enten fordi sykdommen er for avansert eller fordi pasienten er uegnet pga alder, komorbiditet eller andre forhold. Også et betydelig antall pasienter som har gjennomgått radikalkirurgi eller kurativt rettet strålebehandling vil få lokalt, regionalt eller metastatisk tilbakefall av kreftsykdommen. Disse pasientene vil ha ulike plager, alt etter hvor sykdomstilbakefallet er lokalisert. Det er behov for palliative tiltak mot disse plagene, men felles for disse tiltakene er at det er forholdsvis sparsomt med dokumentasjon, og randomiserte studier er praktisk talt fraværende. Mye er basert på erfaringer og publiserte mindre pasientserier. Oftest vil det bli en helt individuell vurdering av hvilket tiltak som er best for pasienten. En gjennomgang av litteratur for kirurgisk og miniinvasiv behandling for lindring av urologisk relatert symptomer ble publisert av Senter for medisinsk metodevurdering i 2003 (Giercksky et al., 2003).

9.1. Behandling av lokale og lokoregionale symptomer

9.2. Palliativ systemisk behandling

9.3. Palliativ strålebehandling

9.4. Palliativ kirurgi

Siste faglige endring: 21. september 2023