Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Palliativ strålebehandling

Indikasjonen for palliativ stråleterapi er symptomgivende, avansert sykdom. Beslutningen om hvorvidt en skal starte stråleterapi eller kjemoterapi bør baseres på grad av sykdoms­utbre­delse, allmenntilstand og forventet levetid. Symptomer vil som oftest være hematuri som følge av en lokalavansert svulst, eller smerter grunnet lokal innvekst i omkringliggende strukturer eller grunnet metastasering til lymfeknuter eller skjelett. Da dette er pasienter med begren­sede leveutsikter bør en bruke enkle behandlingsopplegg, og minst mulig av pasientens tid til planlegging og gjennomføring av stråleterapi.

Ved symptomer fra svulst lokalt i blæren som smerter, hematuri og vannlatingsbesvær anbefales et hypofraksjonert regime med 7 Gy gitt annenhver dag til totalt 21 Gy eller 3.5 Gy x 10 med 5 fraksjoner per uke (Duchesne et al., 2000), hvor tumor og blære inkluderes i strålefeltet. Effekten ser ut til å være mest uttalt for hematuri (Sengelov & von der Maase, 1999)

Anbefaling:

  • Ved symptomer fra svulst lokalt i blæren som smerter, hematuri og vannlatings­besvær anbefales et hypofraksjonert regime med 7 Gy gitt annenhver dag til totalt 21 Gy eller 3.5 Gy x 10 over 14 dager. Evidensgrad A.

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021