Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Palliativ strålebehandling

Indikasjonen for palliativ stråleterapi er symptomgivende, avansert sykdom. Beslutningen om hvorvidt en skal starte stråleterapi eller kjemoterapi bør baseres på grad av sykdoms­utbre­delse, allmenntilstand og forventet levetid. Det vises til en oversiktsartikkel i Onkonytt nr 1, 2021 vedrørende palliativ strålebehandling av urinblæren (van Helvoirt, 2021). Symptomer som kan lindres av strålebehandling er 1) hematuri, 2) smerter ved vannlating (dysuri) eller bekkensmerter grunnet lokal innvekst i omkringliggende strukturer eller 3) nedre urinveissymptomer (LUTS). Effekten på hematuri kommer ofte raskt, allerede under eller like etter avsluttet strålebehandling, 80-90% er fri for hematuri etter 3 måneder og median varighet av respons varierer mellom 4 og 9 måneder avhengig av stråledose. Effekten på smerter og LUTS kommer senere, i løpet av ukene etter strålebehandlingen. Opp mot 90% opplever smertelindring og 50-70% opplever bedring av LUTS, median varighet av respons på 7-9 mnd.

I en randomisert studie var det ingen forskjell mellom 7 Gy gitt annenhver dag til totalt 21 Gy eller 3.5 Gy x 10 med 5 fraksjoner per uke (Duchesne et al., 2000), hvor tumor og hele urinblæren ble inkludert i strålefeltet. Da dette er pasienter med begren­sede leveutsikter bør en bruke enkle behandlingsopplegg, og minst mulig av pasientens tid til planlegging og gjennomføring av stråleterapi. Ved tvil om prognose og toleranse for behandlingen, kan man velge et regime med en fraksjon per uke og revurdere underveis om man skal fullføre eller avslutte behandlingen. Veiledende for valg av fraksjonering (van Helvoirt, 2021):

Veiledende for valg av fraksjonering

Prognose/leveutsikter

Fraksjonering

 < 3 mnd

8 Gy x 1 (kan gjentas ved behov)

3 mnd + (tvilsituasjon)

7 Gy x 3 (1 fraksjon annenhver dag)

5-6 Gy x 6 (1 fraksjon per uke)

8 Gy x 3 (dag 1, dag 8 og dag 22)

> 4 mnd

3.5 Gy x 10 (5 fraksjoner per uke)

7 Gy x 3 (1 fraksjon annenhver dag)

6 Gy x 6 (1 fraksjon per uke)

Anbefalinger:

  • Ved symptomer fra svulst lokalt i blæren som smerter, hematuri og vannlatings­besvær anbefales hypofraksjonert strålebehandling. Evidensgrad A.

Siste faglige endring: 21. september 2023