Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

1748 personer ble rammet at kreft i blære og urinveier i Norge i 2018. Dette omfatter hovedsakelig blærekreft (C67), men også kreft i nyrebekken (C65), urinleder (C66) og andre og uspesi­fiserte urinveisorganer (C68), som også omfatter urethra. Antall pasienter med de ulike diagnosene er vist i tabell 1.

Tabell 1. Forekomst av kreft i blære og urinveier i Norge i 2018.

 

Nyrebekken
(C65)

Urinleder
(C66)

Blære
(C67)

Uspes. urinveier
(C68)

Antall (%) pasienter i 2018

108

(6 %)

53

(3 %)

1516

(87 %)

71

(4 %)

Kvinner har hatt en jevn økning i forekomst de siste 50 årene (Larsen, 2019). Forekomsten av kreft i blære og urinveiene hos menn var økende frem til rundt 1990 og stabiliserte seg deretter. Men i den siste femårsperioden har det vært høyere forekomst av kreft i blære og urinveiene (C65-C68) i Norge for både menn og kvinner enn i alle femårsperioder før det (se også figur 1).

Kjønn

Kreft i blære og urinveier er i dag den 4. vanligste kreftformen i Norge hos menn, etter prostata-, lunge- og tykktarmskreft. I 2018 ble 1239 menn diagnostisert med kreft i blære og urinveier, noe som til sammen utgjør 7 % av alle kreftformer hos menn. Kvinner blir rammet av denne sykdommen langt sjeldnere enn menn (M: F ratio 3.2 basert på tall fra 2014–18). 509 kvinner fikk samme diagnose i 2018. Dette utgjør 3 % av alle kreftformer hos kvinner. Fordelingen mellom menn og kvinner varierer mellom de ulike lokalisasjonene i blære/urinveier.

Alder

For menn var median alder ved diagnose 73 år for en pasient diagnostisert i 2018 med kreft i blære eller urinveier. Median alder for blærekreftpasienter (C67) var 72 år, for pasienter med kreft i nyrebekken (C65) 71 år og henholdsvis 77 år for pasienter med kreft i urinleder (C66) og 81 år for pasienter med kreft i andre og uspesifiserte urinveisorganer (C68). Den respektive aldersfordelingen for kvinner var median alder 73 for kreft i nyrebekken (C65), 78 for pasienter med kreft i andre og uspesifiserte urinveisorganer og 74 for både kreft i urinleder (C66) og blærekreftpasienter (C67).

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021