Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Forekomst

1852 personer ble rammet at kreft i blære og urinveier i Norge i 2020. Dette omfatter hovedsakelig blærekreft (C67), men også kreft i nyrebekken (C65), urinleder (C66) og andre og uspesi­fiserte urinveisorganer (C68), som også omfatter urethra. Antall pasienter med de ulike diagnosene er vist i tabell 1.

Tabell 1: Forekomst av kreft i blære og urinveier i Norge i 2020

 

Totalt

(C65-68)

Nyrebekken
(C65)

Urinleder
(C66)

Blære
(C67)

Uspes. urinveier
(C68)

Antall (%) pasienter i 2020

1852

(100 %)

128

(7 %)

69

(4 %)

1626

(88 %)

29

(2 %)

Frem til ca 2014 har kvinner hatt en jevn økning i forekomst av kreft i blære og urinveiene de siste 50 årene, mens hos menn var økningen i forekomst mest utpreget frem til rundt 1990 og stabilt deretter (Larsen, 2021). I de siste to femårsperiodene (2011-15 og 2016-20) har det vært høyere forekomst av kreft i blære og urinveiene (C65-C68) i Norge for både menn og kvinner enn i alle femårsperioder før det (se også figur 1).

Kjønn

Kreft i blære og urinveier var i 2020 den 5. vanligste kreftformen i Norge hos menn, etter prostata-, lunge- og tykktarmskreft og non-melanoma hudkreft. I 2020 ble 1410 menn diagnostisert med kreft i blære og urinveier, noe som til sammen utgjør 7.0 % av alle kreftformer hos menn. Kvinner blir rammet av denne sykdommen langt sjeldnere enn menn (M: F ratio 3.4 basert på tall fra 2016–20). 442 kvinner fikk samme diagnose i 2020. Dette utgjør 2.3% av alle kreftformer hos kvinner. Fordelingen mellom menn og kvinner varierer mellom de ulike lokalisasjonene i blære/urinveier.

Alder

For menn var median alder ved diagnose 73 år for en pasient diagnostisert i 2020 med kreft i blære eller urinveier. For menn var median alder for å få en blærekreftdiagnose (C67) 73 år, for kreft i nyrebekken (C65) 75 år og henholdsvis 75 år for kreft i urinleder (C66) og 73 år for kreft i andre og uspesifiserte urinveisorganer (C68). Den respektive aldersfordelingen for kvinner var median alder 76 for kreft i nyrebekken (C65), 74 for pasienter med kreft i andre og uspesifiserte urinveisorganer, 76 for kreft i urinleder (C66) og 73 for blærekreft (C67).

Sist faglig oppdatert: 21. september 2023