Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Mortalitet og overlevelse

Mortalitet

I 2020 døde 349 pasienter av kreft i blære og urinveier (C65–68) i Norge, noe som utgjør 3.2 % av alle dødsfall forårsaket av kreft i Norge. 241 (69 %) av dem var menn. Mortalitetsratene for kreft i blære og urinveier har vært avtagende de siste 20 årene for både menn og kvinner.

Overlevelse

Per 31.12.2020 var det 15 950 personer (C65: 751; C66: 402; C67: 14676; C68: 149) i live som på et eller annet tidspunkt i livet hadde fått en kreftdiagnose i blære eller urinveier, en fjerde­del av dem fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. Siden mange blære­kreftpasienter blir diagnostisert med ikke-infiltrerende tumorer hvor dødeligheten er lav, betyr det at det er mange kreftoverlevere med denne kreftformen. Totalt sett har det vært en jevn økning i overlevelsen av kreft i blære og urinveier i Norge de siste 50 årene. 5 års relativ overlevelse er henholdsvis 77.2 % (menn) og 71.2 % (kvinner) for pasienter diagnostisert i 2011–2015. Det er ingen forbedring i relativ overlevelse for pasienter med spredning (Andreassen et al., 2016).

Figur 1: Insidens (forekomst; mørkeblå,-rød), mortalitet (dødelighet; lyseblå,-rød) og 5-års relativ overlevelse (grønn, brun) for pasienter diagnostisert med kreft i blære og urinveier over tid (Larsen, 2021).
Figur 1: Insidens (forekomst; mørkeblå,-rød), mortalitet (dødelighet; lyseblå,-rød) og 5-års relativ overlevelse (grønn, brun) for pasienter diagnostisert med kreft i blære og urinveier over tid (Larsen, 2021).

Sist faglig oppdatert: 21. september 2023