Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Mortalitet og overlevelse

Mortalitet

I 2017 døde 393 pasienter av kreft i blære og urinveier (C65–68) i Norge, noe som utgjør 3.1 % av alle dødsfall forårsaket av kreft i Norge. 283 (72 %) av dem var menn. Mortalitetsratene for kreft i blære og urinveier har vært avtagende de siste 20 årene for både menn og kvinner.

Overlevelse

Per 31.12.2018 var det 14 887 personer (C65: 677; C66: 361; C67: 13709; C68: 162) i live som på et eller annet tidspunkt i livet hadde fått en kreftdiagnose i blære eller urinveier, en tredje­del av dem fikk diagnosen for mer enn 10 år siden. Det har vært en jevn økning i overlevelsen av kreft i blære og urinveier i Norge de siste 50 årene. 5 års relativ overlevelse er henholdsvis 75.1 % (menn) og 69.0 % (kvinner) for pasienter diagnostisert i 2009–2013. Siden mange blære­kreftpasienter blir diagnostisert med ikke-infiltrerende tumorer hvor dødeligheten er lav, betyr det at det er mange kreftoverlevere med denne kreftformen. Det er ingen forbedring i relativ overlevelse for pasienter med spredning (Andreassen, Aagnes, Gislefoss, Andreassen, & Wahlqvist, 2016).

Figur 1: Insidens (forekomst), mortalitet (dødelighet) og 5-års relativ overlevelse for pasienter diagnostisert med kreft i blære og urinveier over tid (Larsen, 2019).
Figur 1: Insidens (forekomst), mortalitet (dødelighet) og 5-års relativ overlevelse for pasienter diagnostisert med kreft i blære og urinveier over tid (Larsen, 2019).

 

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021