Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Refleksjoner over egen praksis - utfordringer i forløp

To pasient-/brukerhistorier er valgt som eksempler for å vise hvordan det kan være nyttig å reflektere rundt kritiske overganger i et pasientforløp. Refleksjonene tar utgangpunkt i den faktiske situasjonen og har spørsmål det kan være nyttig å stille. Spørsmålene er lenket til aktuelle anbefalinger i retningslinjen. Vi håper at eksemplene kan inspirere til å bruke retningslinjen som et praktisk verktøy overfor egne pasienter/brukere.

Eksemplene er to av 15 forløp som KORFOR – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest – leverte til stortingsmelding 30 «Se meg» (2011-2012).

11.1. Karsten 21 år: Hasj og amfetamin, psykisk syk og sosialt utilpass (brukerhistorie)

11.2. Lars 48 år: Langvarige alkoholproblemer og somatiske plager (brukerhistorie)

Siste faglige endring: 24. januar 2017