4.4. DSM-5 Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

For diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) i DSM-5 er det listet opp 9 symptomer innenfor området Inattention (oppmerksomhetssvikt/konsentrasjonsvansker) og 9 symptomer innenfor området Hyperactivity/Impuslivity (hyperaktivitet/impulsivitet) (American Psychiatric Association, 2013). Symptomene skal ha vart i minst 6 måneder, være klart avvikende i forhold til alder/ utviklingsnivå og ha negativ innvirkning på sosiale, skolemessige eller yrkesmessige aktiviteter.

For barn og ungdom til og med 16 års alder kreves enten 6 symptomer på oppmerksomhetssvikt, 6 symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet eller begge deler. For ungdom som er 17 år eller eldre og for voksne, er antall symptomer 5. I kriteriene er det også krav om at flere av symptomene har vært tilstede før fylte 12 år, at symptomene er tilstede i to eller flere settinger, og at symptomene virker negativt inn på funksjon eller reduserer kvaliteten av sosial, akademisk eller yrkesmessig fungering.

AD/HD inndeles i følgende underkategorier:

  • AD/HD Kombinert type (314.01) der symptomkriterier på både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet er til stede
  • AD/HD Overveiende oppmerksomhetssvikttype (314.00) der symptomkriterier på oppmerksomhetssvikt er til stede, men ikke kriterier på hyperaktivitet/impulsivitet.
  • AD/HD Overveiende hyperaktiv impulsiv type (314.01) der symptomkriterier på hyperaktivitet/impulsivitet er til stede, men ikke kriterier på oppmerksomhetssvikt.Der kriterier for AD/HD har vært til stede tidligere, men ikke i løpet av siste 6 måneder, og der det fortsatt er nedsatt funksjon relatert til ADHD-symptomer, brukes betegnelsen «i partiell remisjon» (American Psychiatric Association, 2013.

Alvorlighetsgraden av AD/HD klassifiseres som «Mild» der det ikke er vesentlige symptomer ut over de diagnostiske kriteriene og der det er lette forstyrrelser av funksjon. Ved «Moderat» er det vansker mellom «Mild» og «Alvorlig». Ved «Alvorlig» er det mange symptomer ut over diagnostiske kriterier og markert negativ innvirkning på funksjon.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018