Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Inndata: Sykdomsspesifikk dødelighet

Vedlegg tabell v9. Dødelighet av kreft blant de som fikk kreft

ICD-10

Krefttype

Overlevelse 2017–2021

5-års dødelighets-sannsynlighet

1-års dødelighetssannsynlighet

    

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

C18

Tykktarm

0,710

0,2900

0,0662

0,0323

0,02302

0,0183

C19–20

Endetarm

0,735

0,2650

0,0597

0,0291

0,02072

0,0165

Gjennomsnitt

  

0,0630

0,0307

0,0219

0,0174

C50

Bryst

0,9230

0,0770

0,0159

0,0077

0,0054

0,0043

Kilde: Kreftregisteret 2022

Vedlegg tabell v10a. Dødelighet av hjerneslag blant de som fikk hjerneslag - kvinner

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

50-69

0,0555

0,0571

0,0270

0,0192

70-89

0,1731

0,1901

0,0872

0,0626

90+

0,4814

0,6567

0,2704

0,2001

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v10b. Dødelighet av hjerneslag blant de som fikk hjerneslag - menn

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

50-69

0,0580

0,0283

0,0201

0,0160

70-89

0,1494

0,0747

0,0535

0,0427

90+

0,3875

0,2097

0,1535

0,1240

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v11a. Dødelighet av hjerneslag blant de som fikk hjerneslag og som har diabetes - kvinner

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

50-69

0,1206

0,0598

0,0428

0,0341

70-89

0,3479

0,1856

0,1353

0,1090

90+

0,7718

0,5080

0,3949

0,3290

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v11b. Dødelighet av hjerneslag blant de som fikk hjerneslag og som har diabetes - menn

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0

0

0

0

50-69

0,125794

0,062493

0,04468

0,035648

70-89

0,305113

0,16031

0,11641

0,093606

90+

0,668114

0,411055

0,312716

0,25755

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v12a. Dødelighet av hjerteinfarkt blant de som fikk hjerteinfarkt - kvinner

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,0373

0,0181

0,0128

0,0102

50-69

0,0581

0,0283

0,0201

0,0160

70-89

0,1391

0,0693

0,0496

0,0396

90+

0,2893

0,1512

0,1096

0,0881

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v12b. Dødelighet av hjerteinfarkt blant de som fikk hjerteinfarkt - menn

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,0418

0,0203

0,0144

0,0115

50-69

0,0662

0,0323

0,0230

0,0183

70-89

0,1314

0,0654

0,0468

0,0373

90+

0,2729

0,1419

0,1027

0,0825

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v13a. Dødelighet av hjerteinfarkt blant de som fikk hjerteinfarkt og som har diabetes - kvinner

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,1195

0,0592

0,0423

0,0338

50-69

0,1817

0,0918

0,0659

0,0527

70-89

0,3944

0,2140

0,1568

0,1267

90+

0,6815

0,4226

0,3223

0,2658

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v13b. Dødelighet av hjerteinfarkt blant de som fikk hjerteinfarkt og som har diabetes - menn

 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alle aldersgrupper (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

0-49

0,1333

0,0664

0,0475

0,0379

50-69

0,2050

0,1043

0,0750

0,0601

70-89

0,3762

0,2027

0,1482

0,1196

90+

0,6562

0,4010

0,3044

0,2504

Kilde: Kvåle og medarbeidere 2018

Vedlegg tabell v14a. Dødelighet av hoftebrudd blant de som fikk hoftebrudd - kvinner

Alder (år)

Antall med hoftebrudd

Antall døde innen 1 år

Antall døde innen 12 år

Antall døde mellom år 2-12

Dødelighets-sannsynlighet år 1

Årlig sannsynlig-het fra år 2

50-64

3528

255

797

542

0,0723

0,0152

65-79

16434

2053

7923

5870

0,1249

0,0402

80+

38143

9845

28601

18756

0,2581

0,0615

Kilde: Omsland og medarbeidere 2014

Vedlegg tabell v14b. Dødelighet av hoftebrudd blant de som fikk hoftebrudd – menn

Alder (år)

Antall med hoftebrudd

Antall døde innen 1 år

Antall døde innen 12 år

Antall døde mellom år 2-12

Dødelighets-sannsynlighet år 1

Årlig sannsynlig-het fra år 2

50-64

2805

264

836

572

0,0941

0,0207

65-79

7977

1846

5102

3256

0,2314

0,0477

80+

12980

5726

11151

5425

0,4411

0,0492

Kilde: Omsland og medarbeidere 2014

Vedlegg tabell v15a. Dødelighet av demens blant de som fikk demens - kvinner
 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alder (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

under 60

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

60-69

0,0325

0,0158

0,0112

0,0089

70-79

0,0200

0,0097

0,0069

0,0055

80-89

0,0427

0,0207

0,0147

0,0117

90 og over

0,0828

0,0406

0,0290

0,0231

Kilde: Folkehelseinstituttet (2023b) 

Vedlegg tabell v15b. Dødelighet av demens blant de som fikk demens - menn
 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alder (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

under 60

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

60-69

0,0277

0,0132

0,0094

0,0074

70-79

0,0155

0,0074

0,0053

0,0042

80-89

0,0375

0,0178

0,0127

0,0101

90 og over

0,0712

0,0336

0,0239

0,0190

Kilde: Folkehelseinstituttet (2023b)

Vedlegg tabell v16. Dødelighet av diabetes type 2-relatert årsaker blant de som fikk diabetes type 2
 

1-års dødelighetssannsynlighet

Alder (år)

Inaktiv

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

Alle

0,0040

0,0019

0,0014

0,0011

under 55

0,0007

0,0003

0,0002

0,0002

55-64

0,0016

0,0007

0,0005

0,0004

65-74

0,0036

0,0017

0,0012

0,0010

75 og over

0,0102

0,0049

0,0035

0,0028

Kilde: Tancredi og medarbeidere 2015

Siste faglige endring: 04. april 2024