Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Inndata: Insidens av sykdommene

Vedlegg tabell v17. Insidens av diabetes type 2

Kjønn

Alder (år)

Per 10 år

Sannsynlighet per 1 år*

  

Antall

Antall med diabetes type 2

Sannsynlighet per 10 år

Inaktiv **

Delvis fysisk aktiv

Aktiv

Ekstra fysisk aktiv

Alle

Alle aldre

47804

1761

0,03684

0,00375

0,00319

0,00274

0,00229

Kvinner

Alle aldre

26184

791

0,03021

0,00306

0,00260

0,00224

0,00187

Menn

Alle aldre

21620

970

0,04487

0,00458

0,00389

0,00335

0,00280

Kvinner

under 45

8966

169

0,01885

0,00190

0,00162

0,00139

0,00116

Kvinner

45-54

5598

135

0,02412

0,00244

0,00207

0,00178

0,00149

Kvinner

55-64

5638

237

0,04204

0,00429

0,00364

0,00313

0,00262

Kvinner

65-74

3506

154

0,04392

0,00448

0,00381

0,00327

0,00274

Kvinner

75 og over

2476

96

0,03877

0,00395

0,00336

0,00288

0,00241

Menn

under 45

6814

135

0,01981

0,00200

0,00170

0,00146

0,00122

Menn

45-54

4718

211

0,04472

0,00456

0,00388

0,00333

0,00279

Menn

55-64

5113

326

0,06376

0,00657

0,00558

0,00480

0,00401

Menn

65-74

3131

200

0,06388

0,00658

0,00560

0,00481

0,00402

Menn

75 og over

1844

98

0,05315

0,00545

0,00463

0,00398

0,00333

Kilde: Jølle og medarbeidere 2019

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v18. Risiko for andre sykdommer blant individer som har diabetes type 2 sammenlignet med de som ikke har diabetes type 2. Effektestimatene er angitt med ulikt antall desimaler i de ulike studiene.

Sykdom

Effektestimat

Usikkerhetsintervall (lav-høy)

Kilde

Depresjon (OR)

1.4

1.1-1.8

Meurs og medarbeidere 2016

Tarmkreft (RR)

1,27

1,21-1,34

González og medarbeidere 2017

Brystkreft (OR)

1,20

1,13-1,29

Hardefeldt og medarbeidere 2017

Demens (RR)

1,73

1,65-1,82

Gudala og medarbeidere 2013

Vedlegg tabell v19. Ending i dødelighetsrisiko blant individer som har diabetes type 2 sammenlignet med de som ikke har diabetes type 2

Alder (år)

Effektestimat (HR)

Usikkerhetsintervall (lav-høy)

Under 55

2,18

2,02-2,34

55-64

1,62

1,56-1,67

65-74

1,27

1,24-1,29

75 og over

1,02

1,01-1,03

Kilde: Tancredi og medarbeidere 2015

Vedlegg tabell v20. Insidens av hjerneslag i Norge i 2021 blant kvinner og menn

Alder (år)

Antall hjerneslag

Sannsynlighet per år*

  

Inaktive **

Delvis fysisk aktiv

Aktiv

Ekstra aktiv

0-49

2135

0,00063

0,00054

0,00050

0,00048

50-69

7619

0,00585

0,00503

0,00468

0,00451

70-89

16245

0,02535

0,02184

0,02033

0,01958

90+

2721

0,05903

0,05098

0,04751

0,04577

Kilde: Folkehelseinstituttet 2023

*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Data for den nåværende populasjonen ble brukt som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive» (f.eks. sykdomsinsidens, sykdomsprevalens, dødelighet).

Vedlegg tabell v21. Insidens av hjerteinfarkt i Norge i 2021 blant kvinner og menn

Alder (år)

Antall hjerteinfarkt

Sannsynlighet per år*

  

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Aktiv

Ekstra aktiv

0-49

781

0,00023

0,00020

0,00018

0,00017

50-69

3098

0,00238

0,00205

0,00188

0,00176

70-89

6173

0,00963

0,00829

0,00762

0,00714

90+

852

0,01848

0,01592

0,01463

0,01371

Kilde: Folkehelseinstituttet 2023

*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betraktning tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v22. Insidens av depresjon blant kvinner i Norge i 2019

Alder (år)

Insidens

1-års sannsynlighet*

  

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

 

Insidensrate

Usikkerhetsintervall (lav-høy)

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Under 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10-14

0,0248

0,0150

0,0360

0,0245

0,0341

0,0201

0,0280

0,0184

0,0257

0,0177

0,0247

15-19

0,0560

0,0386

0,0739

0,0544

0,0754

0,0449

0,0622

0,0411

0,0571

0,0395

0,0549

20-24

0,0679

0,0438

0,0903

0,0656

0,0906

0,0541

0,0749

0,0496

0,0688

0,0477

0,0661

25-29

0,0634

0,0427

0,0832

0,0615

0,0850

0,0507

0,0702

0,0465

0,0644

0,0446

0,0619

30-34

0,0604

0,0411

0,0798

0,0586

0,0811

0,0483

0,0670

0,0443

0,0615

0,0426

0,0591

35-39

0,0614

0,0439

0,0755

0,0595

0,0823

0,0491

0,0680

0,0450

0,0624

0,0432

0,0600

40-44

0,0606

0,0417

0,0777

0,0588

0,0813

0,0485

0,0672

0,0444

0,0616

0,0427

0,0592

45-49

0,0580

0,0438

0,0698

0,0563

0,0780

0,0464

0,0644

0,0426

0,0591

0,0409

0,0568

50-54

0,0559

0,0432

0,0660

0,0544

0,0753

0,0448

0,0622

0,0411

0,0570

0,0395

0,0548

55-59

0,0541

0,0392

0,0666

0,0527

0,0730

0,0434

0,0602

0,0398

0,0552

0,0382

0,0531

60-64

0,0510

0,0363

0,0631

0,0497

0,0689

0,0409

0,0568

0,0375

0,0521

0,0360

0,0501

65-69

0,0466

0,0358

0,0553

0,0456

0,0632

0,0375

0,0521

0,0344

0,0478

0,0330

0,0459

70-74

0,0424

0,0331

0,0507

0,0415

0,0577

0,0342

0,0475

0,0313

0,0436

0,0301

0,0419

75-79

0,0382

0,0265

0,0494

0,0375

0,0520

0,0308

0,0429

0,0282

0,0393

0,0271

0,0377

80 og over

0,0409

0,0305

0,0504

0,0401

0,0557

0,0330

0,0459

0,0302

0,0421

0,0290

0,0404

Alle aldre

0,0472

0,0398

0,0529

0,0461

0,0639

0,0379

0,0527

0,0348

0,0483

0,0334

0,0464

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å konvertere en rate til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v23. Insidens av depresjon blant menn i Norge i 2019

Alder (år)

Insidens

1-års sannsynlighet*

  

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

 

Insidensrate

Usikkerhetsintervall (lav-høy)

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

under5

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5-9

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

10-14

0,0152

0,0090

0,0224

0,0151

0,0210

0,0124

0,0173

0,0113

0,0158

0,0109

0,0152

15-19

0,0338

0,0237

0,0451

0,0332

0,0462

0,0273

0,0380

0,0250

0,0348

0,0240

0,0335

20-24

0,0399

0,0263

0,0537

0,0391

0,0543

0,0322

0,0447

0,0295

0,0410

0,0283

0,0394

25-29

0,0364

0,0250

0,0488

0,0357

0,0497

0,0294

0,0409

0,0269

0,0375

0,0259

0,0360

30-34

0,0351

0,0241

0,0470

0,0345

0,0480

0,0284

0,0395

0,0260

0,0362

0,0250

0,0348

35-39

0,0363

0,0261

0,0456

0,0356

0,0495

0,0293

0,0408

0,0268

0,0374

0,0258

0,0359

40-44

0,0364

0,0253

0,0471

0,0357

0,0496

0,0294

0,0409

0,0269

0,0375

0,0258

0,0360

45-49

0,0354

0,0270

0,0436

0,0348

0,0484

0,0286

0,0398

0,0262

0,0365

0,0252

0,0351

50-54

0,0346

0,0270

0,0415

0,0340

0,0473

0,0280

0,0390

0,0256

0,0357

0,0246

0,0343

55-59

0,0339

0,0245

0,0428

0,0333

0,0464

0,0274

0,0382

0,0251

0,0350

0,0241

0,0336

60-64

0,0331

0,0236

0,0414

0,0326

0,0453

0,0268

0,0373

0,0245

0,0342

0,0236

0,0328

65-69

0,0323

0,0250

0,0388

0,0318

0,0442

0,0261

0,0364

0,0239

0,0333

0,0230

0,0320

70-74

0,0316

0,0246

0,0381

0,0311

0,0432

0,0256

0,0356

0,0234

0,0326

0,0225

0,0313

75-79

0,0308

0,0217

0,0400

0,0303

0,0422

0,0249

0,0347

0,0228

0,0318

0,0219

0,0305

80 og over

0,0318

0,0237

0,0390

0,0313

0,0436

0,0258

0,0359

0,0236

0,0329

0,0227

0,0316

Alle aldre

0,0296

0,0252

0,0335

0,0292

0,0406

0,0240

0,0334

0,0219

0,0306

0,0211

0,0294

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å konvertere en rate til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tok man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v24a. Insidens av tarmkreft i Norge i 2021 - kvinner

Alder (år)

Aldersspesifikk rate per 100 000

Tilfeller

Person år

1-års sannsynlighet*

    

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

    

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

0–9

0

0

287324

0

0

0

0

0

0

0

0

10–19

0,3

1

314503

0,000003

0,000004

0,000003

0,000004

0,000003

0,000004

0,000003

0,000003

20–29

5

18

340848

0,000053

0,000067

0,000051

0,000065

0,000049

0,000063

0,000048

0,000061

30–39

11

39

363090

0,000107

0,000136

0,000103

0,000130

0,000100

0,000126

0,000096

0,000122

40–49

25

87

349046

0,000249

0,000316

0,000239

0,000304

0,000232

0,000294

0,000224

0,000285

50–59

65

228

351480

0,000649

0,000824

0,000623

0,000791

0,000604

0,000766

0,000584

0,000742

60–69

146

431

295305

0,001460

0,001854

0,001402

0,001780

0,001358

0,001724

0,001314

0,001669

70–79

313

737

235324

0,003132

0,003976

0,003007

0,003817

0,002913

0,003698

0,002819

0,003579

80 og over

478

684

143107

0,004780

0,006067

0,004589

0,005825

0,004446

0,005643

0,004303

0,005462

Kilde: Kilde: Kreftregisteret (2023)

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v24b. Insidens av tarmkreft i Norge i 2021 - menn

Alder (år)

Aldersspesifikk rate per 100 000

Tilfeller

Person år

1-års sannsynlighet*

    

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

    

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

0–9

0

0

303300

0

0

0

0

0

0

0

0

10–19

0,3

1

331135

0,000003

0,000004

0,000003

0,000004

0,000003

0,000004

0,000003

0,000003

20–29

3,3

12

362598

0,000033

0,000042

0,000032

0,000040

0,000031

0,000039

0,000030

0,000038

30–39

7,9

30

381033

0,000079

0,000100

0,000076

0,000096

0,000073

0,000093

0,000071

0,000090

40–49

25

92

367866

0,000250

0,000317

0,000240

0,000305

0,000233

0,000295

0,000225

0,000286

50–59

75

276

368031

0,000750

0,000952

0,000720

0,000914

0,000698

0,000886

0,000675

0,000857

60–69

196

582

297014

0,001960

0,002489

0,001882

0,002389

0,001823

0,002315

0,001764

0,002240

70–79

363

805

222075

0,003625

0,004601

0,003480

0,004418

0,003372

0,004280

0,003263

0,004142

80 og over

553

527

95243

0,005533

0,007022

0,005312

0,006742

0,005147

0,006532

0,004981

0,006322

Kilde: Kilde: Kreftregisteret (2023)

Vedlegg tabell v25a. Insidens av brystkreft i Norge i 2021 - kvinner

Alder (år)

Aldersspesifikk rate per 100 000

Tilfeller

Person år

1-års sannsynlighet*

    

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

    

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

0–9

0

0

287324

0

0

0

0

0

0

0

0

10–19

0,3

1

314503

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20–29

8

27

340848

0,00008

0,00009

0,00008

0,00009

0,00008

0,00009

0,00007

0,00009

30–39

42

151

363090

0,00042

0,00050

0,00040

0,00048

0,00040

0,00047

0,00038

0,00046

40–49

152

529

349046

0,00152

0,00182

0,00147

0,00176

0,00144

0,00173

0,00139

0,00167

50–59

284

997

351480

0,00284

0,00340

0,00275

0,00330

0,00270

0,00323

0,00261

0,00313

60–69

371

1095

295305

0,00371

0,00445

0,00360

0,00431

0,00352

0,00423

0,00341

0,00409

70–79

317

746

235324

0,00317

0,00380

0,00308

0,00369

0,00301

0,00361

0,00292

0,00350

80 og over

311

445

143107

0,00311

0,00373

0,00302

0,00362

0,00295

0,00354

0,00286

0,00343

Kilde: Kreftregisteret (2023)

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v25b. Insidens av brystkreft i Norge i 2021 - menn

Alder (år)

Aldersspesifikk rate per 100 000

Tilfeller

Person år

1-års sannsynlighet*

    

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

    

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

0–9

0

0

303300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10–19

0

0

331136

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20–29

0

0

362598

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30–39

0

0

381034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40–49

0,5

2

367866

0,00001

0,00001

0,00000

0,00001

0,00000

0,00001

0,00000

0,00001

50–59

0,8

3

368031

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

0,00001

60–69

2,4

7

297014

0,00002

0,00003

0,00002

0,00003

0,00002

0,00003

0,00002

0,00003

70–79

6,3

14

222075

0,00006

0,00008

0,00006

0,00007

0,00006

0,00007

0,00006

0,00007

80 og over

6,3

6

95244

0,00006

0,00008

0,00006

0,00007

0,00006

0,00007

0,00006

0,00007

Kilde: Kreftregisteret (2023)

Vedlegg tabell v26. Insidens av demens i Norge i 2016

Alder (år)

Antall nye demenssyke i Norge i en 5 års periode

Befolkning i 2016

1-års sannsynlighet*

   

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

   

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

Alle

Populasjon med diabetes type 2

0-59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60-64

4934

291084

0,01695

0,02914

0,01426

0,02454

0,01358

0,02338

0,01358

0,02338

65-70

9568

279227

0,03427

0,05854

0,02886

0,04941

0,02751

0,04711

0,02751

0,04711

70-74

10387

210935

0,04924

0,08365

0,04153

0,07075

0,03959

0,06750

0,03959

0,06750

75-79

12013

144913

0,08290

0,13904

0,07011

0,11817

0,06689

0,11287

0,06689

0,11287

80-84

14333

104264

0,13747

0,22573

0,11682

0,19338

0,11158

0,18508

0,11158

0,18508

85-89

15679

71815

0,21832

0,34697

0,18690

0,30089

0,17885

0,28887

0,17885

0,28887

90 og over

12975

43946

0,29525

0,45411

0,25467

0,39860

0,24416

0,38386

0,24416

0,38386

Kilde: Folkehelseinstituttet (2018)

*Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v27. Insidens av korsryggsmerter i Norge i 2019
 

Insidens

1-års sannsynlighet*

Alder (år)

Insidens

Usikkerhetsintervall

Inaktiv**

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra fysisk aktiv

Lavt

Høyt

under 5

0

0

0

0

0

0

0

5-9

0,00557

0,00327

0,00866

0,00557

0,00480

0,00363

0,00363

10-14

0,01655

0,01101

0,02311

0,01655

0,01425

0,01079

0,01079

15-19

0,02200

0,01501

0,03116

0,02200

0,01895

0,01436

0,01436

20-24

0,02468

0,01548

0,03520

0,02468

0,02127

0,01612

0,01612

25-29

0,02796

0,01869

0,03905

0,02796

0,02409

0,01826

0,01826

30-34

0,03168

0,02123

0,04516

0,03168

0,02730

0,02071

0,02071

35-39

0,03643

0,02414

0,05301

0,03643

0,03141

0,02384

0,02384

40-44

0,03911

0,02597

0,05535

0,03911

0,03373

0,02560

0,02560

45-49

0,04280

0,02840

0,05983

0,04280

0,03692

0,02803

0,02803

50-54

0,04751

0,03121

0,06709

0,04751

0,04100

0,03115

0,03115

55-59

0,05044

0,03448

0,07013

0,05044

0,04353

0,03308

0,03308

60-64

0,05251

0,03591

0,07066

0,05251

0,04533

0,03446

0,03446

65-69

0,05505

0,03714

0,07689

0,05505

0,04753

0,03613

0,03613

70-74

0,05549

0,03763

0,07871

0,05549

0,04791

0,03643

0,03643

75-79

0,05706

0,03819

0,08187

0,05706

0,04927

0,03747

0,03747

80 og over

0,05531

0,04081

0,07193

0,05531

0,04775

0,03631

0,03631

Alle aldre

 

0,03100

0,04008

0,03532

0,03045

0,02310

0,02310

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

* Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

** Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v28a. Insidens av fall-relatert hoftebrudd i Norge mellom 2013 og 2019 - kvinner

Alder (år)

Antall hoftebrudd

Underliggende befolkning

Antall fall*

1-årlig sannsynlighet for fall-relatert hoftebrudd**

    

Inaktiv***

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

0-49

0

0

0

0

0

0

0

50-54

423

1173529

997500

0,00042

0,00035

0,00033

0,00033

55-59

907

1089860

926381

0,00098

0,00081

0,00075

0,00075

60-64

1625

1015633

863288

0,00188

0,00156

0,00145

0,00145

65-69

2827

954999

811749

0,00348

0,00289

0,00268

0,00268

70-74

4010

766869

651839

0,00615

0,00511

0,00474

0,00474

75-79

5737

544293

462649

0,01240

0,01030

0,00956

0,00956

80-84

8258

420558

357474

0,02310

0,01921

0,01784

0,01784

85-89

10215

304242

258606

0,03950

0,03290

0,03056

0,03056

90 og over

9722

198916

169079

0,05750

0,04796

0,04457

0,04457

Kilde: Kjeldgaard og medarbeidere 2019, Sherrington et al 2019

*  Det er antatt at 10% av individer i alder 50-69 år faller ned per år og 30% av de som er over 70 år.

**   Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

***  Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v28b. Insidens av fall-relatert hoftebrudd i Norge mellom 2013 og 2019 - menn

 

Alder (år)

Antall hoftebrudd

Underliggende befolkning

Antall fall*

1-årlig sannsynlighet for fall-relatert hoftebrudd**

    

Inaktiv***

Delvis fysisk aktiv

Fysisk aktiv

Ekstra aktiv

0-49

0

0

0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50-54

539

1238091

1052377

0,00051

0,00043

0,00039

0,00039

55-59

781

1126384

957426

0,00082

0,00068

0,00063

0,00063

60-64

1254

1026559

872575

0,00144

0,00119

0,00111

0,00111

65-69

1842

947543

805412

0,00229

0,00190

0,00176

0,00176

70-74

2439

719372

611466

0,00399

0,00331

0,00307

0,00307

75-79

2995

456795

388276

0,00771

0,00641

0,00594

0,00594

80-84

3757

301504

256278

0,01466

0,01218

0,01131

0,01131

85-89

3991

172396

146537

0,02724

0,02266

0,02104

0,02104

90 og over

3130

74529

63350

0,04941

0,04118

0,03827

0,03827

Kilde: Kjeldgaard og medarbeidere 2019, Sherrington et al 2019   

*  Det er antatt at 10% av individer i alder 50-69 år faller ned per år og 30% av de som er over 70 år.

**   Årlig sannsynlighet ble estimert ved å estimere en rate (rate = -ln (1 - sannsynlighet) / tid) og konvertere raten til 1-års sannsynlighet (sannsynlighet = 1 - e^(-rate * tid). I denne estimeringen tar man i betrakting tid og effekt av delvis fysisk aktiv, fysisk aktiv og ekstra fysisk aktiv (HR, RR, eller OR).

***  Gitt at det finnes begrensete data om insidens og dødelighet av alle de inkluderte sykdommene blant fysisk inaktive individer, brukte vi data for den nåværende populasjonen som et utgangspunkt for de som er «fysisk inaktive».

Vedlegg tabell v29. Norges befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år – hele landet

Alder (år)

Personer

 

2016

2021

0-4

305 395

282 960

5-9

321 181

310 573

10-14

307 379

328 058

15-19

326 824

316 199

20-24

342 834

338 421

25-29

362 507

366 886

30-34

350 142

380 835

35-39

343 525

358 289

40-44

370 016

347 789

45-49

376 271

371 802

50-54

343 943

374 837

55-59

317 784

339 326

60-64

291 084

309 652

65-69

279 227

278 867

70-74

210 935

261 129

75-79

144 913

189 339

80-84

104 264

118 947

85-89

71 815

71 362

90-94

34 527

35 043

95-99

8 477

9 785

100 og over

942

1 270

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2023b

Siste faglige endring: 04. april 2024