Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Eksempler

Vedlegg tabell v30. Vunne DALYs i et livsløpsperspektiv og gjennomsnittlig per år for gjenværende leveår for de ulike aldersgruppene og aktivitetskategoriene. Det er tatt utgangspunkt i en forventet levealder på 85 år.
  

Alder (år)

  

Hele livet

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

 

Gjennomsnittsalder (år)

5

15

25

35

45

55

65

75

 

Gjenværende leveår (år)

80

70

60

50

40

30

20

10

Vunne DALY i et livsløp

Fysisk inaktiv til Delvis fysisk aktiv

7,69

7,68

7,62

7,53

7,47

7,30

6,86

6,02

Fysisk inaktiv til Fysisk aktiv

10,84

10,83

10,78

10,69

10,61

10,41

9,87

8,73

Fysisk inaktiv til Ekstra fysisk aktiv

12,82

12,80

12,72

12,58

12,44

12,17

11,54

10,22

Delvis fysisk aktiv til Fysisk aktiv

3,16

3,15

3,15

3,15

3,14

3,11

3,01

2,71

Fysisk aktiv til Ekstra fysisk aktiv

1,97

1,97

1,94

1,89

1,84

1,77

1,67

1,50

Vunne DALY per gjenværende år*

Fysisk inaktiv til Delvis fysisk aktiv

0,10

0,11

0,13

0,15

0,19

0,24

0,34

0,60

Fysisk inaktiv til Fysisk aktiv

0,14

0,15

0,18

0,21

0,27

0,35

0,49

0,87

Fysisk inaktiv til Ekstra fysisk aktiv

0,16

0,18

0,21

0,25

0,31

0,41

0,58

1,02**

Delvis fysisk aktiv til Fysisk aktiv

0,04

0,05

0,05

0,06

0,08

0,10

0,15

0,27

Fysisk aktiv til Ekstra fysisk aktiv

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0,15

* Beregnet ved å dividere vunne DALY i et livsløp med gjenværende leveår. F.eks. for aldersgruppen 30-39 år ved å endre aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv er 7,530 delt på 50 gjenværende år. Dette gir gjennomsnittlig 0,15 vunne DALYs per år resten av livet.

** 70-79 åringer har en forventet levealder som er høyere enn 85 år, derfor blir dette estimatet feil i dette eksempel.

Vedlegg tekstboks v1. Regneeksempel for å illustrere hvordan DALYs i et livsløp kan omregnes til gjennomsnittlig årlig gevinst.

Eksempel for hvordan man kan omberegne antall vunne DALYs fra livsløp til vunne DALYs per år for en gruppe personer 50-åringer som øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktive til delvis fysisk aktive.

 1. Dersom en kommune eller region får 1000 inaktive personer i aldersgruppen 50-59 år til å begynne å gå 10-15 minutter hver dag vil det føre til 7300 (7,3 DALYs x 1000 personer) vunne helsetapsjusterte leveår i et livsløp.
   
 2. For å regne ut den årlige gevinsten må man først beregne hva den totale gevinsten blir for 50-59 åringene, det er 7,3 DALYs (tabell 3).
   
 3. Deretter må man fastsette en forventet gjenværende levetid. I tabell v30 i vedlegg er det lagt til grunn en gjennomsnittlig levealder på 85 år, noe som fører til en gjennomsnittlig forventet gjenværende levetid på 30 år for aldersgruppen 50-59 år. Ved å dividere 7,3 med 30 år, blir den gjennomsnittlige årlige DALY-gevinsten 0,24 DALYs.
   
 4. Den årlige gevinsten må deretter multipliseres med antallet som forventes å endre adferd, i dette tilfellet 1000 personer, 0,24x1000. Den årlige gevinsten for en kommune eller region blir da 240 vunne DALYs per år. Det forutsettes at aktiviteten opprettholdes den gjenværende levetiden.

  Siste faglige endring: 04. april 2024