Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Inndata: Dødelighet av andre årsaker

Vedlegg tabell v1a. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk inaktive – kvinner.

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten
diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerne slag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

10

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

20

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

30

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003

0,0003

0,0004

0,0004

40

0,0007

0,0009

0,0009

0,0009

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

50

0,0016

0,0022

0,0022

0,0022

0,0020

0,0021

0,0022

0,0021

60

0,0040

0,0059

0,0058

0,0058

0,0056

0,0056

0,0058

0,0054

70

0,0119

0,0181

0,0178

0,0175

0,0179

0,0174

0,0171

0,0166

80

0,0367

0,0627

0,0616

0,0601

0,0625

0,0616

0,0533

0,0577

90

0,1327

0,2206

0,2175

0,2099

0,2215

0,2198

0,1805

0,2120

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v1b. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk inaktive – menn.

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerte-infarkt

Alle uten hjerne- slag

Alle uten bryst-kreft

Alle uten tarm- kreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

10

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

20

0,0005

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

30

0,0007

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003

0,0003

0,0004

0,0004

40

0,0012

0,0009

0,0009

0,0009

0,0008

0,0008

0,0009

0,0009

50

0,0026

0,0022

0,0022

0,0022

0,0020

0,0021

0,0022

0,0021

60

0,0071

0,0059

0,0058

0,0058

0,0056

0,0056

0,0058

0,0054

70

0,0191

0,0181

0,0178

0,0175

0,0179

0,0174

0,0171

0,0166

80

0,0566

0,0627

0,0616

0,0601

0,0625

0,0616

0,0533

0,0577

90

0,1580

0,2206

0,2175

0,2099

0,2215

0,2198

0,1805

0,2120

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v2a. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk delvis fysisk aktive – kvinner

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

20

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

40

0,0003

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

50

0,0008

0,0011

0,0010

0,0010

0,0009

0,0010

0,0011

0,0010

60

0,0019

0,0028

0,0028

0,0028

0,0027

0,0027

0,0028

0,0026

70

0,0057

0,0087

0,0086

0,0084

0,0086

0,0084

0,0082

0,0080

80

0,0178

0,0306

0,0301

0,0293

0,0305

0,0301

0,0259

0,0281

90

0,0661

0,1127

0,1110

0,1069

0,1133

0,1123

0,0911

0,1080

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v2b. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk delvis fysisk aktive – menn

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

20

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

40

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

0,0004

50

0,0012

0,0011

0,0010

0,0010

0,0009

0,0010

0,0011

0,0010

60

0,0034

0,0028

0,0028

0,0028

0,0027

0,0027

0,0028

0,0026

70

0,0092

0,0087

0,0086

0,0084

0,0086

0,0084

0,0082

0,0080

80

0,0276

0,0306

0,0301

0,0293

0,0305

0,0301

0,0259

0,0281

90

0,0792

0,1127

0,1110

0,1069

0,1133

0,1123

0,0911

0,1080

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v3a. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk aktive - kvinne

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdom mer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten bryst kreft

Alle uten tarm kreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

20

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

40

0,0002

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

50

0,0005

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0007

60

0,0014

0,0020

0,0020

0,0020

0,0019

0,0019

0,0020

0,0018

70

0,0041

0,0062

0,0061

0,0060

0,0061

0,0059

0,0058

0,0057

80

0,0126

0,0218

0,0214

0,0208

0,0217

0,0214

0,0184

0,0200

90

0,0473

0,0812

0,0800

0,0770

0,0816

0,0809

0,0654

0,0778

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v3b. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er fysisk aktive – menn

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

20

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

40

0,0004

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

50

0,0009

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0007

0,0008

0,0007

60

0,0024

0,0020

0,0020

0,0020

0,0019

0,0019

0,0020

0,0018

70

0,0065

0,0062

0,0061

0,0060

0,0061

0,0059

0,0058

0,0057

80

0,0196

0,0218

0,0214

0,0208

0,0217

0,0214

0,0184

0,0200

90

0,0568

0,0812

0,0800

0,0770

0,0816

0,0809

0,0654

0,0778

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v4a. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er ekstra aktive - kvinner

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

20

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

40

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

50

0,0004

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0006

0,0006

0,0006

60

0,0011

0,0016

0,0016

0,0016

0,0015

0,0015

0,0016

0,0015

70

0,0032

0,0049

0,0048

0,0048

0,0049

0,0047

0,0046

0,0045

80

0,0101

0,0173

0,0170

0,0166

0,0173

0,0170

0,0147

0,0159

90

0,0377

0,0651

0,0641

0,0616

0,0654

0,0648

0,0523

0,0623

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v4b. Sannsynligheter for dødelighet av andre årsaker blant individer som er ekstra aktive – menn

Alder (år)

Alle uten modellerte sykdommer

Alle uten diabetes type 2

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

10

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

20

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

30

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

40

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

50

0,0007

0,0006

0,0006

0,0006

0,0005

0,0006

0,0006

0,0006

60

0,0019

0,0016

0,0016

0,0016

0,0015

0,0015

0,0016

0,0015

70

0,0052

0,0049

0,0048

0,0048

0,0049

0,0047

0,0046

0,0045

80

0,0156

0,0173

0,0170

0,0166

0,0173

0,0170

0,0147

0,0159

90

0,0454

0,0651

0,0641

0,0616

0,0654

0,0648

0,0523

0,0623

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v5a. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Inaktiv - kvinner

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00041

0,00041

0,00041

0,00041

0,00041

0,00041

10

0,00035

0,00035

0,00035

0,00035

0,00035

0,00035

20

0,00045

0,00045

0,00045

0,00045

0,00045

0,00045

30

0,00080

0,00080

0,00076

0,00074

0,00080

0,00080

40

0,00189

0,00192

0,00169

0,00172

0,00192

0,00192

50

0,00463

0,00468

0,00424

0,00446

0,00476

0,00446

60

0,00924

0,00919

0,00893

0,00889

0,00921

0,00864

70

0,02221

0,02180

0,02228

0,02168

0,02131

0,02072

80

0,06172

0,06012

0,06254

0,06169

0,05320

0,05766

90

0,21064

0,20321

0,21462

0,21291

0,17433

0,20523

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v5b. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Inaktiv – menn

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00056

0,00056

0,00056

0,00056

0,00056

0,00056

10

0,00048

0,00048

0,00048

0,00048

0,00048

0,00048

20

0,00109

0,00109

0,00109

0,00109

0,00109

0,00109

30

0,00146

0,00146

0,00146

0,00142

0,00146

0,00146

40

0,00264

0,00279

0,00279

0,00267

0,00279

0,00279

50

0,00650

0,00676

0,00698

0,00654

0,00698

0,00671

60

0,01351

0,01385

0,01441

0,01373

0,01422

0,01381

70

0,03043

0,03034

0,03196

0,03039

0,03042

0,03047

80

0,07934

0,07812

0,08273

0,07971

0,07428

0,07721

90

0,23411

0,23234

0,24379

0,23914

0,21334

0,21985

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v6a. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Delvis fysisk aktiv - kvinner

Alder (år)

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00020

0,00020

0,00020

0,00020

0,00020

0,00020

10

0,00017

0,00017

0,00017

0,00017

0,00017

0,00017

20

0,00022

0,00022

0,00022

0,00022

0,00022

0,00022

30

0,00038

0,00038

0,00037

0,00036

0,00038

0,00038

40

0,00091

0,00092

0,00081

0,00083

0,00092

0,00092

50

0,00223

0,00225

0,00204

0,00215

0,00229

0,00214

60

0,00445

0,00442

0,00430

0,00427

0,00443

0,00416

70

0,01072

0,01052

0,01075

0,01047

0,01028

0,01000

80

0,03012

0,02932

0,03053

0,03010

0,02590

0,02810

90

0,10733

0,10331

0,10949

0,10856

0,08785

0,10440

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v6b. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Delvis fysisk aktiv – menn

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00027

0,00027

0,00027

0,00027

0,00027

0,00027

10

0,00023

0,00023

0,00023

0,00023

0,00023

0,00023

20

0,00052

0,00052

0,00052

0,00052

0,00052

0,00052

30

0,00070

0,00070

0,00070

0,00068

0,00070

0,00070

40

0,00127

0,00134

0,00134

0,00128

0,00134

0,00134

50

0,00313

0,00325

0,00336

0,00315

0,00336

0,00322

60

0,00651

0,00667

0,00694

0,00661

0,00685

0,00665

70

0,01473

0,01468

0,01547

0,01470

0,01472

0,01474

80

0,03890

0,03829

0,04060

0,03909

0,03637

0,03783

90

0,12017

0,11919

0,12553

0,12295

0,10879

0,11234

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v7a. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Fysisk aktiv - kvinner

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00014

0,00014

0,00014

0,00014

0,00014

0,00014

10

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

20

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

30

0,00027

0,00027

0,00026

0,00025

0,00027

0,00027

40

0,00064

0,00065

0,00058

0,00059

0,00065

0,00065

50

0,00158

0,00159

0,00144

0,00152

0,00162

0,00152

60

0,00315

0,00314

0,00304

0,00303

0,00314

0,00295

70

0,00761

0,00747

0,00763

0,00743

0,00730

0,00709

80

0,02143

0,02086

0,02172

0,02142

0,01841

0,01999

90

0,07727

0,07433

0,07886

0,07818

0,06306

0,07513

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v7b. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Fysisk aktiv – menn

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00019

0,00019

0,00019

0,00019

0,00019

0,00019

10

0,00016

0,00016

0,00016

0,00016

0,00016

0,00016

20

0,00037

0,00037

0,00037

0,00037

0,00037

0,00037

30

0,00050

0,00050

0,00050

0,00048

0,00050

0,00050

40

0,00090

0,00095

0,00095

0,00091

0,00095

0,00095

50

0,00222

0,00231

0,00238

0,00223

0,00238

0,00229

60

0,00461

0,00473

0,00492

0,00469

0,00486

0,00472

70

0,01045

0,01042

0,01098

0,01044

0,01045

0,01047

80

0,02771

0,02728

0,02893

0,02785

0,02590

0,02695

90

0,08669

0,08598

0,09064

0,08874

0,07835

0,08095

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v8a. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Ekstra fysisk aktiv - kvinner

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00011

0,00011

0,00011

0,00011

0,00011

0,00011

10

0,00010

0,00010

0,00010

0,00010

0,00010

0,00010

20

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

0,00012

30

0,00022

0,00022

0,00021

0,00020

0,00022

0,00022

40

0,00051

0,00052

0,00046

0,00047

0,00052

0,00052

50

0,00125

0,00127

0,00115

0,00121

0,00129

0,00121

60

0,00250

0,00249

0,00242

0,00241

0,00250

0,00234

70

0,00605

0,00593

0,00606

0,00590

0,00580

0,00564

80

0,01705

0,01660

0,01729

0,01704

0,01465

0,01591

90

0,06187

0,05949

0,06315

0,06260

0,05041

0,06014

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

 

Vedlegg tabell v8b. Dødelighets sannsynlighet blant de som har diabetes type 2 og andre sykdommer: Ekstra fysisk aktiv – menn

Alder

Alle uten hjerteinfarkt

Alle uten hjerneslag

Alle uten brystkreft

Alle uten tarmkreft

Alle uten demens

Alle uten fall

0

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

0,00015

10

0,00013

0,00013

0,00013

0,00013

0,00013

0,00013

20

0,00029

0,00029

0,00029

0,00029

0,00029

0,00029

30

0,00040

0,00040

0,00040

0,00038

0,00040

0,00040

40

0,00071

0,00075

0,00075

0,00072

0,00075

0,00075

50

0,00176

0,00183

0,00189

0,00177

0,00189

0,00182

60

0,00367

0,00376

0,00391

0,00373

0,00386

0,00375

70

0,00831

0,00828

0,00873

0,00830

0,00831

0,00832

80

0,02207

0,02172

0,02305

0,02218

0,02062

0,02146

90

0,06948

0,06890

0,07267

0,07114

0,06273

0,06483

Kilde: Global Burden of Disease study 2019

Siste faglige endring: 04. april 2024