Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Energi

Fra 2010 til 2022 gikk kostens innhold av energi på engrosnivå ned fra 11,7 til 11,1 MJ per person per dag, ifølge matforsyningsstatistikken (Figur 25). I 2020 og 2021 var energiinnholdet henholdsvis 11,5 og 11,4 MJ per person per dag, mens energinivået i 2022 igjen var på samme nivå som i 2019. Pandemien førte til betydelig nedgang i grensehandelen i 2020 og 2021, og til økt ordinær import og økt nasjonal produksjon av en del varer. Disse endringene bidro til høyere engrosforbruk av noen varegrupper, og dette kan ha bidratt til et høyere energiinnhold i matforsyningen i disse årene.

Figur 25

Endringer i kostens energiinnhold over tid er en følge av endringer i mengden og typen matvarer, men kan også skyldes andre forhold. Forskjeller i grunnlaget for statistikkene og svinn i matvarekjeden vil gi et høyere estimat i matforsyningsstatistikken enn i forbruksundersøkelsene og kostholdsundersøkelsene.

I de nasjonale kostholdsundersøkelsene var daglig energiinntak i gjennomsnitt 5,8 MJ, 7,3 MJ og 8,0 MJ blant henholdsvis 4-, 9- og 13-åringer (Ungkost 2015–16) og 8,0 MJ og 10,9 MJ blant henholdsvis kvinner og menn (Norkost 2010–11).

KostrådHelsedirektoratet anbefaler å ha en god balanse mellom hvor mye energi man får i seg gjennom mat og drikke, og hvor mye man forbruker gjennom aktivitet.

Siste faglige endring: 08. desember 2023