Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Utfordringer og behov for videre innsats

I dette kapittelet presenteres utfordringer i dagens tilbud og som må løses på kort og lang sikt for å sikre et godt tilbud når antallet brukere øker. Tilbudet til hørselshemmede vurderes i lys av både dagens situasjon og problemområder og opp mot den demografiske utviklingen med økende antall eldre.

3.1. Kapasitetsutfordringer i fremtiden

3.2. Mangelfullt system for identifisering av hørselshemming

3.3. Mangelfull informasjon om hørselshemming

3.4. Etterkontroller

3.5. Mangelfullt og ulikt rehabiliteringstilbud

3.6. Uklarheter i ansvarsforhold

3.7. Mangel på hørselsfaglig kompetanse i kommunene

Siste faglige endring: 05. desember 2023