Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Utfordringer og behov for videre innsats

I dette kapittelet presenteres utfordringer i dagens tilbud og som må løses på kort og lang sikt for å sikre et godt tilbud når antallet brukere øker. Tilbudet til hørselshemmede vurderes i lys av både dagens situasjon og problemområder og opp mot den demografiske utviklingen med økende antall eldre.

3.1 Kapasitetsutfordringer i fremtiden

3.2 Mangelfullt system for identifisering av hørselshemming

3.3 Mangelfull informasjon om hørselshemming

3.4 Etterkontroller

3.5 Mangelfullt og ulikt rehabiliteringstilbud

3.6 Uklarheter i ansvarsforhold

3.7 Mangel på hørselsfaglig kompetanse i kommunene

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2020