Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Dagens organisering

I dette kapittelet omtales dagens organisering av tilbudet til personer med aldersbetinget hørselstap. Det er noe variasjon i hvordan tilbudet til hørselshemmede er organisert i kommuner og helseforetak, og det er mange ulike aktører involvert i hørselsomsorgen. Hvilke aktører som er involvert, avhenger også av alderen til den hørselshemmede, samt hvilke utfordringer personen opplever knyttet til hørselshemningen. Illustrasjonen nedenfor viser pasientforløpet i hovedtrekk.

hørsel organsiering.jpg

 

2.1 Forebygging

2.2 Identifisering av hørselstap

2.3 Henvisning og ventetider til spesialisthelsetjenesten

2.4 Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

2.5 Veiledning og videre oppfølgning

Sist faglig oppdatert: 28. september 2020