Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten

Utredning og behandling tilbys ved hørselssentraler ved sykehusene eller hos avtalespesialister innenfor ØNH-sykdommer. For en oversikt, se vedlegg 2b: Oversikt over hørselstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Offentlig hørselsomsorg utføres oftest i form av en ØNH-undersøkelse og en audiologisk utredning, etterfulgt av behandling som inkluderer rekvirering, tilpasning og etterkontroller av høreapparater.

Ved første time/oppmøte i spesialisthelsetjenesten foretas ØNH-undersøkelse av legespesialist som er ansvarlig for å utrede og sette riktig diagnose og utelukke annen sykdom eller patologi. ØNH-spesialisten har det overordnede ansvaret under behandling og rehabilitering. I praksis er det som regel audiograf som følger opp pasienten i behandlingsforløpet. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi har utarbeidet veileder for god praksis. Se vedlegg 3: utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for mer detaljert beskrivelse.

Siste faglige endring: 27. september 2020