Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Andre utdanningstilbud i utlandet

Masterutdanning i rettsmedisin tilbys i flere land og de har ulikt innhold. De beskrives hovedsakelig som tilbud som vil gjøre leger eller andre fagpersoner bedre akademisk og praktisk rustet innen ulike deler av rettsmedisinsk virksomhet. Det tilbys også universitetsbaserte utdanninger av kortere varighet til både leger og andre yrkesgrupper. Masterprogrammer som utgjør 1-2 års fulltidsprogram tilbys både som deltidsstudium parallelt med klinisk arbeide og som fulltidsstudium.

Utdanningslandets lovgrunnlag og rammer for rettsmedisinsk virksomhet, tolkning og dokumentasjon av funn på kropp, oppbygning av rettsmedisinske erklæringer og vitneprov og spesielle temaer som barnemishandling, seksuelle overgrep, forgiftninger og tolkning av påvirkning kan inngå som moduler.

Eksempler på utdanningstilbud i utlandet er Master of forensic medicine ved Monash University, Australia (monash.edu) og MSC Forensic Medicine (postgraduatesearch.com) i Storbritannia. 

Siste faglige endring: 15. juni 2020