Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Nasjonale nettverk

Figur 7: Nasjonale nettverk for fagutvikler og praksiskoordinator
Figur 7: Nasjonale nettverk for fagutvikler og praksiskoordinator

Det forutsettes at det etableres samarbeid mellom fagutvikler og praksiskoordinatorer i samme region. Videre at det etableres nasjonale digitale nettverk hvor samhandlingen etableres av aktørene i en hensiktsmessig struktur. Hensikten med de nasjonale nettverkene er å tilrettelegge for en omforent utvikling av kompetanse og praksis nasjonalt, og støtte erfaringsutveksling.

Funksjonene i den kommunale praksismodellen kan også kobles til allerede etablerte nettverksstrukturer i regi av USHT, nettverk eller samarbeidsstrukturer mot ALIS-kontor, helsefellesskap eller KSF regionalt samarbeidsorgan. Samarbeid regionalt bør samordnes med de nasjonale nettverkene som skal etableres for henholdsvis fagutvikler og praksiskoordinator. Utdanningsinstitusjonene som ansvarlig for praksisstudier vil være sentrale representanter i disse nasjonale nettverkene.

Ansvar for opprettelse av nettverksstruktur og organisering kan legges til utdanningsinstitusjonene. Ansvaret kan også legges til aktørene som organiserer funksjonene fagutvikler og/eller praksiskoordinator. Det sistnevnte kan være naturlig da disse funksjonene også vil ha ansvaret for den operative driften av de etablerte nettverkene og videreutviklingen av disse. Dette kan understøttes ved at koordinering av nasjonale nettverk fremgår i finansieringsordningen som et eget ansvarsområde. Koordineringen bør gå på omgang i de ulike regionene, jf. nasjonal koordinering av ALIS-kontor[1].

Siste faglige endring: 22. mars 2023