Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Brukermedvirkning i kommunal praksismodell

Figur 9: Ryggen i modellen: Ressurser - Brukermedvirkning
Figur 9: Ryggen i modellen: Ressurser - Brukermedvirkning

I den kommunale praksismodellen er primær brukerrolle studenten. Derfor er brukermedvirkning i dette oppdraget forankret hos studentene som skal ut i praksis og deres fagorganisasjoner. Tiltaket vil også medføre store konsekvenser for kommunen som organisasjon da de vil få hovedansvar for praktisk gjennomføring av praksis i helse- og omsorgstjenesten. Likevel vil det være viktig å presisere at bruker- og pårørendemedvirkning må sikres når modellen skal iverksettes lokalt, ved at lokale og/eller regionale bruker- og pårørendeorganisasjoner blir invitert med som samarbeidspartnere.

Dette for eksempel i planlegging og politisk forankring av den kommunale praksismodellen, samt gjennom representasjon i utviklingsarbeid i Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester (USHT). Bruker- og pårørendeorganisasjoner er en viktig kilde til erfaringsbasert kunnskap. De bør derfor trekkes inn i planlegging og gjennomføring av veiledningspraksis til studenter.

 

 

Siste faglige endring: 22. mars 2023