Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Beskrivelse av oppdraget

Helsedirektoratet mottok den 4.6.2021 følgende oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Tillegg til tildelingsbrev nr. 42- Tiltak for å forbedre tilbudet til kvinner med endometriose

Mange kvinner som er plaget med smerter og sterke blødninger får god behandling og oppfølging. For å stille diagnosen endometriose med sikkerhet, kreves kirurgisk inngrep med kikkhullskirurgi. Smertene og blødningsforstyrrelsene kan skyldes andre årsaker enn endometriose og adenomyose. Årsakene kan være sammensatte, og derfor kan det være vanskelig å identifisere hovedårsaken og gi god behandling. Pasientorganisasjoner og fagpersoner forteller om svikt når det gjelder gode og helhetlige pasientforløp og koordinerte tjenester for pasienter med omfattende smerteplager.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker derfor å bedre helsetilbudet til kvinner som har plager av tilstandene adenomyose og endometriose ved å vurdere tiltak i helse- og omsorgstjenesten slik at pasientene får raskere og bedre helsehjelp på riktig nivå.

Helsedirektoratet gis i oppdrag å foreslå/vurdere tiltak for å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med endometriose og adenomyose i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet skal også vurdere om et pakkeforløp for utredning og diagnostisering er et egnet redskap for å gi kvinner bedre og raskere diagnose. Helsedirektoratet skal inkludere representanter for pasientorganisasjoner/ brukere og representanter fra relevante fagmiljøer i arbeidet.

Siste faglige endring: 20. mars 2024