Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Arbeidsprosess

De regionale helseforetakene, Den norske legeforening (Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for smertemedisin, Norsk anestesiologisk forening), Endometrioseforeningen og Norske Kvinners Sanitetsforening ble av Helsedirektoratet i brev av 7. september 2021 bedt om å foreslå kandidater til en nasjonal arbeidsgruppe for å vurdere helsetjenestetilbudet til kvinner med endometriose og adenomyose. Det var ønskelig at foreslåtte kandidater skulle ha solid kunnskap og erfaring om temaet. På bakgrunn av foreslåtte kandidater nedsatte Helsedirektoratet i oktober 2021 en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:

 • Kim Roger Rydeng, Overlege, Kvinneklinikken, UNN Tromsø (Helse Nord)
 • Anne Veddeng, Overlege, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus (Helse Vest)
 • Guri Majak, Overlege, Kvinneklinikken, OUS (Helse Sør-Øst)
 • Ingrid Marie Ringen, Overlege, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital (Helse Midt-Norge)
 • Katrina Tibbals, Lege, Institutt for Samfunn og Helse, UIO (Norsk forening for allmennmedisin)
 • Marianne Natvik, Fastlege, Markveien Legesenter (Norsk forening for allmennmedisin)
 • Marius Johansen, Lege, Institutt for Samfunn og Helse, UIO (Norsk forening for allmennmedisin)
 • Audun Stubhaug, Overlege, Avdeling for smertebehandling, OUS (Norsk anestesiologisk forening)
 • Rita Steen, Overlege, Avdeling for smertebehandling OUS og Smerteavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Norsk forening for smertemedisin)
 • Kirsten Hald, Overlege, Kvinneklinikken, OUS (Norsk gynekologisk forening)
 • Elisabeth Raasholm Larby, Styreleder i Endometrioseforeningen
 • Elisabeth T. Swärd, Seniorrådgiver kvinnehelse og forskning, Norske Kvinners Sanitetsforening

Helsedirektoratet har ledet og vært sekretariat for arbeidsgruppen. Sekretariatet har bestått av:

 • Toril Kolås, Seniorrådgiver, Avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet (ledet arbeidsgruppen)
 • Aase Devold Pay, Seniorrådgiver, Avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gjennomført fire møter med arbeidsgruppen fra november 2021 til juni 2022. Det er konsensus i arbeidsgruppen om utfordringer og forslag til tiltak.

Siste faglige endring: 20. mars 2024