Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Tilskudd til mottakere i staten

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring omtaler tilskudd som overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål[20]. Likevel omfatter tilskuddsporteføljen en andel tilskudd tildelt statlige mottakere. I 2022 ble det utbetalt 600 mill. kr til regionale helseforetak, helseforetak, universitet og høyskoler, statlig eide foretak og statsforvaltningen[21].

Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd til statlige mottakere de siste fire årene
Figur 1-29 Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd til statlige mottakere de siste fire årene

Tilskudd til statlig sektor er utbetalt over 43 tilskuddsordninger og over en rekke fagområder som vist i figur 1-30. Også for denne sektoren er utbetalinger innen Psykisk helse, rus og vold betydelige (53 prosent), men også tiltak innen Tannhelsetjenester (15 prosent) finansieres som tilskudd.

Utbetalt tilskudd til statlige mottakere fordelt på fagområde
Figur 1-30 Utbetalt tilskudd til statlige mottakere fordelt på fagområde

Av de aktuelle tilskuddsordningene er 33 av disse øremerkede som for eksempel Allmennmedisinske forskningsenheter, De regionale kompetansesentra rus, Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse, Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, Spesialistutdanning av tannleger og Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer.

Mottakergruppen mottar 34 mill. kr i tilskudd fra åtte tilskuddsordninger med åpen konkurranse som for eksempel Psykisk helse i skolen, Prosjekter i regi av kompetansesentrene i sikkerhets., fengsels- og rettspsykiatri, Seksuell helse og Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging.

Universitetet i Oslo som største mottaker innen denne sektoren mottar tilskudd blant annet fra Spesialistutdanning av tannleger, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF), Antibiotikasenter for primærmedisin, Utvikle og styrke etisk kompetanse i helse- og omsorgstjenestene og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Statlige mottakere med mest utbetalt tilskudd fordelt på type tilskuddsordning (øremerket ordning eller åpen konkurranse)
Figur 1-31 Statlige mottakere med mest utbetalt tilskudd fordelt på type tilskuddsordning (øremerket ordning eller åpen konkurranse)

Tilskudd til regionale helseforetak og helseforetak

Av de statlige mottakerne utgjør tilskudd til kun regionale helseforetak og helseforetak 242 mill. kr hvor 178 mill. kr var innen fagområde Psykisk helse, rus og vold og 3 mill. kr innen Folkehelse. Andelen midler øremerket konkrete mottakere er 89 prosent og 7 prosent er midler tildelt etter konkurranse. Eksempler på tilskuddsordninger med statlige mottakere er Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (88 mill. kr), De regionale kompetansesentra rus (76,7 mill. kr) og Hjemmetest i livmorhalsprogrammet (20,5 mill. kr.).

Tilskudd til universitet og høyskoler

Av tilskudd til statlige mottakere utgjør tilskudd til universitet og høyskoler 226 mill. kr hvor 83 mill. kr er innen Psykisk helse, rus og vold, 53 mill. kr innen Tannhelsetjenester og 36 mill. kr innen Primærhelsetjeneste. Andelen tilskudd til øremerket mottakere er 95 prosent hvor de største tildelingene er gjort i Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse (62 mill. kr), Spesialistutdannelse for tannleger (40 mill. kr) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (20 mill. kr).

 

Fotnoter

[21] Artskonto for tilskudd: artskonto RHF og HF, artskonto statlig eide foretak, artskonto statsforvaltningen og artskonto universiteter og høyskoler.

Siste faglige endring: 28. august 2023