Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

I 2021 ble 187 tilskuddsordninger forvaltet av Helsedirektoratet eller av andre Helsedirektoratet har delegert myndighet til. Fra 2020 til 2021 har antallet tilskuddsordninger økt med 21.

Økningen skyldes blant annet ti flere tilskuddsordninger relatert til covid-19 pandemien. De nyopprettede ordningene hadde et budsjett på 358 mill. kr hvor 6 ordninger var forbeholdt frivillige organisasjoner med konkurranse om midlene, 2 øremerkede ordninger til KS og WHO og 2 ordninger forvaltet av statsforvalter til kommuner. Vi ser også en økning i antall øremerkede tilskuddsordninger og ordninger med åpen konkurranse.

Tilskuddsordningene er kategorisert i fem ulike kategorier. Tilskuddsordningene varierer med tanke på blant annet målgruppe, antall søkere, budsjettstørrelse, tildelingsform, tildelingskriterier og type mottakere. Dermed krever tilskuddsordningene også ulik tilnærming fra forvalterne i Helsedirektoratet.

Tabell 1 Oversikt over antall tilskuddsordninger fordelt på kategori i 2021

Kategori

Antall tilskuddsordninger

Delegert

16

Refusjon

9

Statlig pilot og forsøk

6

Øremerket

109

Åpen konkurranse   

47

Totalt

187

Sist faglig oppdatert: 09. juni 2023