Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Fullførte helsesykepleieutdanninger

Figur 1 viser antall fullførte videreutdanninger og mastergrader i helsesykepleie fra 2010 til 2020. Som nevnt over, har enkelte av studieinstitusjonene opptak annethvert år. Antallet fullførte utdanninger var stabilt i oddetallsår fra 2011 til 2015, men økte i 2017 og 2019. For partallsår er antallet omtrent på nivå med antallet i begynnelsen av perioden (merk at nedgangen i 2014 i hvert fall delvis henger sammen med at tall for UiT mangler dette året). Opprettelsen av et studietilbud ved Høgskolen i Innlandet fra 2014 og årlige opptak ved Diakonova (senere VID vitenskapelig høgskole) fra 2015 har bidratt til en økning i kandidater som fullfører utdanningen de seneste årene.

Figur 1. Fullførte videreutdanninger og mastergrader i helsesykepleie, 2010-2020..JPG
Figur 1. Fullførte videreutdanninger og mastergrader i helsesykepleie, 2010-2020.

Kilde: DBH. a) OBS! Merk at tall for UiT mangler for 2014 (og for 2015, men UiT har normalt hatt veldig få eller ingen fullførte i oddetallsår). UiT-tallene for 2016-2020 er innhentet fra UiT (via LaH NSF). Se tabell 3 for fordeling på utdanningsinstitusjon.

Figur 2 viser antall fullførte helsesykepleieutdanninger i 2019 og 2020, fordelt på utdanningsinstitusjon. Enkelte av institusjonene har opptak annethvert år, og har derfor ikke fullførte kandidater hvert år. For en oversikt over en lengre tidsperiode, se tabell 3.

Figur 2. Fullførte helsesykepleieutdanninger i 2019 og 2020, fordelt på utdanningsinstitusjon..JPG
Figur 2. Fullførte helsesykepleieutdanninger i 2019 og 2020, fordelt på utdanningsinstitusjon.

Kilde: DBH og UiT. Om ikke annet er oppgitt, viser tallene antall fullførte videreutdanninger. 1) Mastergrader. 2) Av 12 fullførte utdanninger ved UiS i 2020, var 11 mastergrader. 3) Tall fra UiT. Av 9 fullførte utdanninger ved UiT i 2020, var 8 mastergrader.

Tabell 3. Fullførte videreutdanninger og mastergrader i helsesykepleie, fordelt på institusjon.
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Høgskolen i Innlandet

-

-

-

-

-

-

19

19

20

28

26

Høgskolen på Vestlandet

38

28

30

29

28

30

30

29

-

-

-

Høgskolen på Vestlandet, mastergrad

-

-

-

-

-

-

-

-

26

27

29

NTNU Trondheim

29

30

33

25

31

31

28

35

32

41

34

NTNU Ålesund

45

1

38

1

37

1

38

1

39

-

36

OsloMet - Storbyuniversitetet

57

62

60

67

63

68

60

56

58

64

64

Universitetet i Stavanger

-

24

-

24

1

24

-

30

-

45

1

Universitetet i Stavanger, mastergrad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Universitetet i Sørøst-Norge

-

35

1

37

-

34

-

32

-

38

-

UiT - Norges arktiske universitet

40

1

51

1

?

?

14

18

0

15

1

UiT - Norges arktiske universitet, mastergrad

-

-

-

-

-

-

-

5

4

0

8

VID vitenskapelige høgskole, Oslo

40

1

56

1

56

-

45

61

46

63

59

Totalsum (ekskl. UiT-tall for 2014 og 2015)

249

182

269

185

216

188

234

286

225

321

269

                Hvorav videreutdanninger

249

182

269

185

216

188

234

281

195

294

221

                Hvorav mastergrader

-

-

-

-

-

-

-

5

30

27

48

Kilde: Database for høyere utdanning. Tabellen er fordelt på utdanningsinstitusjonene slik de er organisert i 2021. Tallene inkluderer fullførte utdanninger innen NUS-kodene 661101 (videreutdanning) og 761115 (mastergrad). UiT Norges arktiske universitet er kilden for deres tall for 2016 til 2020. Årsaken er at UiT har helsesykepleiere registrert på koden 769915 helsevitenskap, uten spesifisert studieretning. Fra 2019 har studentene blitt tatt opp på riktig NUS-kode (761115) også ved UiT.

Siste faglige endring: 26. november 2021