Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Søkere og søknader for opptak til helsesykepleiestudier

Tabell 4 inneholder kvalifiserte søkere på nasjonalt nivå årlig siden 2010 til 2020, fordelt på videreutdanning og mastergrad. Tabellen viser at det er høye og økende søkertall til helsesykepleierutdanningen.

Tabell 4. Kvalifiserte søkere på videreutdanning og mastergrad i helsesykepleie.
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Helsesykepleierutdanning1)

1 249

1 134

936

883

1 126

1 225

1 114

1 483

1 768

1 918

2 039

Master, helsesykepleie2)

-

-

-

-

-

-

-

569

377

929

628

Kilde: DBH. 1) 661101 Helsesykepleierutdanning 2) 761115 Master, helsesykepleiere. Kun kvalifiserte søkere. Merk at søkere telles én gang innad i en rute, men en person som søker opptak flere år vil telles i alle de aktuelle kolonnene og en person som søkere både på videreutdanning og mastergrad vil telles i begge radene.

Figur 3. Antall søknader på studier i helsesykepleie, fordelt på utdanningsinstitusjon..JPG
Figur 3. Antall søknader på studier i helsesykepleie, fordelt på utdanningsinstitusjon.

Kilde: DBH. Sortert etter antall søknader i perioden. DBHs definisjon av søknad: "Med søknader menes antall søknadsalternativer til studieprogrammer på alle studienivåer, med unntak av doktorgradsnivå. Omfatter både eksterne søkere (via Samordna Opptak) og interne søknader. En person kan søke om opptak til flere programmer, ved samme institusjon eller ved forskjellige institusjoner, og samtlige søknadsalternativer vil da bli rapportert i data til DBH."

* Tall mangler for HVL (2016) og UiT (merk at UiT har opptak annethvert år).

USN har opptak annethvert år. Det var ikke opptak ved UiS i 2016 og 2018. Høgskolen i Molde (Kristiansund) startet opp helsesykepleiestudiet i 2020. Statistikken som ligger til grunn for figuren, samt statistikk for årene 2010-2015 vil tilgjengeliggjøres på direktoratets nettsider.

Siste faglige endring: 26. november 2021