Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Rekrutteringsutfordringer innen kommunalt arbeid med psykisk helse og rus

SINTEF skriver årlig rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene (IS 24/8) på oppdrag fra Helsedirektoratet. SINTEF gjennomfører datainnsamling fra kommunene gjennom en spørreundersøkelse, og i 2020 ba Helsedirektoratet SINTEF om å inkludere spørsmål om rekrutteringsutfordringer. SINTEF spurte kommunene om hvor utfordrende det er å rekruttere ulike yrkesgrupper til det kommunale arbeidet med psykisk helse og rus, og spørsmålet om rekrutteringsutfordringer ble videreført i spørreskjemaet til kommunene i 2021.

Figur 15 oppsummerer resultatene for helsesykepleiere uten og med videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid. Som vi ser, er det mange kommuner som har svart "ikke relevant" eller "vet ikke", særlig når det gjelder helsesykepleiere med videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid.

Blant kommunene som har gjort en vurdering, er det mange som mener at det er ganske eller meget utfordrende, særlig når det gjelder helsesykepleiere med videreutdanning innen psykisk helse- og rusarbeid.

Utviklingen fra 2020 til 2021 viser en økt andel av kommunene som mener at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere helsesykepleiere uten videreutdanning, men økningen kan være tilfeldig.

Figur 15. Rekrutteringsutfordringer i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid..JPG
Figur 15. Rekrutteringsutfordringer i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Helsesykepleiere uten videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid (søylene til venstre) og med videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid (høyre). 2020 og 2021. Andel av respondentkommunene.

Kilde: SINTEF (2020). IS-24/8. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. N = 291 kommuner (2020) og 332 kommuner (2021).

Sist faglig oppdatert: 26. november 2021