Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Utviklingsplaner

I styringsdokumentene for 2017 og 2018 til de regionale helseforetakene er det stilt krav om at alle helseforetakene skal ha utviklingsplaner. Samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, skal være basis for utviklingsplanene. Det overordnede målet er å legge til rette for god og framtidsrettet pasientbehandling og god bruk av ressurser.

Alle de regionale helseforetakene har nå utarbeidet utviklingsplaner basert på en felles veileder. I veilederen pekes det spesielt på at ivaretakelsen av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, som følge av for eksempel hjerneslag, hjerteinfarkt, akuttpsykiatri, ulykker og andre akuttmedisinske situasjoner som har betydning for hele helseforetakets utvikling.

 

Siste faglige endring: 02. juni 2022