Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7NOU 2015:17 Først og fremst

I denne utredningen presenteres et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Her drøftes hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade.

Akuttutvalget foreslo utvikling av nasjonale veiledere, revitalisering og videreutvikling av lovpålagte samarbeidsavtaler (tjenesteavtale 11) og etablering av et nasjonalt prehospitalt lederorgan for å sikre bedre samordning av de akuttmedisinske tjenestene. Akuttmeldingen er fulgt opp i Proposisjon 1 S til Stortinget for budsjettåret 2017.

Siste faglige endring: 20. august 2021