Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Nasjonal helse- og sykehusplan

I Nasjonal helse- og sykehusplan er akuttmedisinske tjenester omtalt som et av de viktigste områdene.

Det legges opp til en fortsettelse av dagens desentraliserte og differensierte sykehusstruktur. Vesentlige endringer i oppgavedeling mellom sykehus får stor betydning for organisering og dimensjonering av de akuttmedisinske tjenestene. Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig vurderes om det er behov for å styrke bil-, båt- og luftambulansetjenesten for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse. I meldingen vektlegges behovet for å styrke kompetansen til analyse, forskning og utviklingsarbeid i akuttmedisinske tjenester ved å etablere et fagnettverk med utgangspunkt i eksisterende kompetansemiljøer. Samtidig er det behov for å etablere flere nasjonale retningslinjer, veiledere og standarder på det akuttmedisinske området. De lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommuner skal utvikles og konkretiseres, slik at de kan fungere som et felles planleggingsverktøy. 

Siste faglige endring: 02. juni 2022