Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Fremtidens primærhelsetjeneste

Denne meldingen viser bl.a. til at behovet for økte tjenester vil gi bærekraftutfordringer. Det pekes på sårbarheten i den akuttmedisinske beredskapen fordi flere legevaktdistrikter blir større og at mange store legevaktdistrikter kun har en lege på vakt, noe som igjen fører til at antall sykebesøk er synkende.

Meldingen ble lagt frem i 2015, samtidig med reviderte akuttmedisinforskriften. For å sikre den akuttmedisinske beredskapen, ble det i forskriften stilt flere nye krav til legevakttjenesten, bl.a. krav til minimumskompetanse for leger som skal ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt og til at alle legevaktsleger skal gjennomgå kurs i akuttmedisin og vold- og overgrepshåndtering. Dette vil kunne styrke kompetansen på legevakt, og legge til rette for at uerfarne legevaktleger får bedre veiledning. Men i distriktslegevakter med få leger, hyppige vakter og rekrutteringsproblemer, setter det krav til samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene og til nye modeller for organisering av tjenestene for å få til bærekraftige tjenester.

Siste faglige endring: 20. august 2021