Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Akuttmedisinforskriften

Akuttmedisinforskriften regulerer de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.

Med akuttmedisin menes i henhold til forskriften medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått eller forverring av sykdom eller skade, blant annet akutte psykiske lidelser og rusproblemer etter vold og overgrep, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for pasientens liv og helse. Med akuttmedisinsk beredskap menes planer, utstyr og personell som skal sikre befolkningen nødvendige akuttmedisinske tjenester.

Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom behandlingsenhetene, til mobile enheter og til samarbeidende etater.

Det er utarbeidet flere veiledere til forskriften og den nyeste er på legevaktområdet. "Veileder for legevakt og legevaktsentral" ble publisert februar 2020.

Siste faglige endring: 20. august 2021