Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedringer i helse og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten slår fast toppledelsens ansvar for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Den nye forskriften tydeliggjør hvilke oppgaver denne plikten omfatter. Forskriften utdyper også kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. For å understøtte dette arbeidet, har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder til forskriften.

Siste faglige endring: 19. august 2020