Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Vurdere risiko

Bruk av språkmodellar, særleg generative språkmodellar, inneber mange moglegheiter, men også usikkerheit og risikoar. Det er behov for å gjere systematiske risikoanalysar av bruk av språkmodellar i sektoren ved å ta omsyn til m.a. bruksområde og teknisk arkitektur.

Helse- og omsorgsdepartementet skriv i sitt tildelingsbrev til Helsedirektoratet at "etatene [skal] også vurdere hvilke risikoer store språkmodeller introduserer".

Moglege tiltak:

  • systematisk analyse av risikoar for aktuelle bruksområde og ulike typar språkmodellar
  • identifisere risikodempande tiltak

Siste faglige endring: 06. mai 2024