Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) for perioden 2018-2020 viser en fortsatt nedadgående tendens for antall steriliseringer av både kvinner og menn.

Kvinner sterilisert i 2020 (2019, 2018) – nasjonale tall:

 • Totalt ble det sterilisert 803 (924, 995) kvinner, herav i forbindelse med fødsel 495 (494, 567) og svangerskapsavbrudd 5 (8, *[1]).
 • Totalt ble det sterilisert 7 (9, 12) kvinner under 25 år ved offentlige og private, ideelle sykehus.
 • Det var flest steriliserte i aldersgruppen 35-39 år: 286 (308, 350) og deretter i gruppen 30-34 år: 226 (276, 286). Det var færrest steriliserte i aldersgruppene under 24 år.
 • Det ble rapportert 30 (39, 31) tilfeller med takstkode B23i om fritak for forhøyet egenandel.

Det er et begrenset tilbud om mannlig sterilisering (vasektomi) ved offentlige sykehus. En vesentlig andel av inngrepene foregår hos privatpraktiserende spesialister som har driftsavtale med regionale helseforetak (avtalespesialister) og hos privatpraktiserende spesialister uten en slik avtale.

NPR har fra 2014 rapportert antall mannlige steriliseringer som er utført ved offentlige sykehus og hos avtalespesialister. Det mangler rapportering fra spesialister uten avtale. Det totale antall steriliserte menn er derfor svært usikkert.

Menn sterilisert i 2020 (2019, 2018) – nasjonale tall:

 • Totalt ble det rapportert 863 (1100, 1166) steriliseringer av menn.
 • Totalt antall menn som ble sterilisert ved offentlige sykehus var 169 (261, 291).
 • Rapporterte antall steriliseringer ved private sykehus med offentlig avtale og hos avtalespesialister var 694 (839, 875).
 • Antall steriliseringer av menn under 25 år ved offentlige sykehus, private sykehus og hos praktiserende spesialister var under 5 tilfeller i 2020 (2019, 2018).
 • Det var flest steriliseringer i aldersgruppen 35-39 år: 246 (323, 347) og deretter i aldersgruppen 40-44 år: 193 (260, 260). 84 (91, 109) menn var 50 år eller eldre. Det var færrest steriliseringer i aldersgruppene under 29 år.

Nemndbehandlede saker i 2020 (2019, 2018) – nasjonale tall (inngår i tall fra NPR):

 • 14 (16, 29) saker, hvorav mer enn halvparten ble innvilget.
 • Majoriteten av søkerne var kvinner.
 • 7 (7, 8) søkere oppga psykisk utviklingshemming som primært søknadsgrunnlag.
 • 7 (9, 21) oppga alder under 25 år som primært søknadsgrunnlag.

Steriliseringsrådet har i perioden 2018-2020 behandlet seks klagesaker.

Skjema for begjæring og søknad om sterilisering samt informasjon: Sterilisering - Helsedirektoratet

 

Fotnoter

[1] Tegnet * viser her til antall under 5, som ikke gjengis av personvernhensyn

Siste faglige endring: 23. oktober 2023