Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Sterilisering er regulert i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven).

Alle som har bosted i Norge og som har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det. Personer som er under 25 år, personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller psykisk svekkelse må få behandlet saken i en fylkesvis, sakkyndig steriliseringsnemnd.

Steriliseringsrådet er et statlig, sakkyndig råd som administreres av Helsedirektoratet. Steriliseringsrådet er klageinstans for nemndbehandlede saker. Steriliseringsrådet skal sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven.

Tabellene er basert på tall fra Norsk pasientregister (NPR). Tallene fra NPR inkluderer de nemndbehandlede sakene. Oversiktene over antall saker behandlet i nemnd og antall klagesaker er derimot utarbeidet av Steriliseringsrådet.

Rapporten oppsummerer Steriliseringsrådets arbeid i perioden 2018-2020 og viser status på feltet, men inneholder også enkelte tabeller for tidligere år. 

 

Oslo, oktober 2023

Morten Andersen
leder av Steriliseringsrådet

Siste faglige endring: 23. oktober 2023