Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avslutning

Norsk steriliseringspraksis var lenge preget av uklare grenser mellom tvang og frivillighet (Haave, 2015, 2020). Det er derfor særlig viktig å ha et kritisk blikk på historien når regler og praksis utformes og revideres.

Tall fra NPR for perioden 2018-2020 viser en fortsatt nedgang i antall steriliseringer for begge kjønn.

Den relativt store kostnaden ved slike inngrep for kvinner kan bidra til at enkelte velger andre prevensjonsmetoder fremfor sterilisering. En forbedring av andre og mindre inngripende prevensjonsmetoder for kvinner de senere år, har antagelig også bidratt til nedgangen i antall steriliseringer.

Et mangelfullt tilbud om mannlig sterilisering innen den offentlige helsetjenesten og en høy egenbetaling for inngrepet utenfor den offentlige helsetjenesten, har antagelig bidratt til at mange menn unnlater å bruke sterilisering som prevensjonsmetode. Tallene er svært usikre.

Siste faglige endring: 23. oktober 2023