Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

I. J. Bakken, F. E. Skjeldestad, U. Schøyen, M. G. Huseby: Strong decline in female sterilization rates in

Norway after the introduction of a new copayment system: a registry-based study, BMC Women’s Health 2007, 7:12.

Lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (steriliseringsloven).

Helsedirektoratet (2018). Rundskriv IS-IS-2773 av 22. november 2018: "Steriliseringsloven med kommentarer."

Forskrift av 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til Helsedirektoratet om sterilisering.

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

United Nations. General Assembly. Human Rights Council (2020). Forty-third session.

24 February-20 March 2020. Agenda item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Visit to Norway. Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities.

Haave, Per (2015, 2020). "Sterilisering: tvang og frivillighet", UiO

Siste faglige endring: 23. oktober 2023