Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12. Vedlegg

Vedlegg A

Oppdrag TTB 2019-7

Vedlegg B

Presisering av TTB 2019-7

Vedlegg C

Erfaring med ekstern klinisk praksis

Vedlegg D

Organisering av prosjektet og arbeidsform

Helsedirektoratet har utført og styrt oppdraget Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell etter prosjektmodellen. Prosjektet har vært organisert med prosjekteier, prosjektleder og prosjektmedarbeider, intern styringsgruppe, en arbeidsgruppe og åtte spesialistgrupper med eksterne deltakere. I tillegg har interne ressurser i Helsedirektoratet bistått i arbeidet med ulike problemstillinger i oppdraget. Avdelingsdirektør i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester med ansvar for tannhelsetjenester, har vært prosjekteier. 

Organisering av prosjektet
Organisering av prosjektet

Prosjektleder og prosjektmedarbeidere har planlagt gjennomføringen av oppdraget. Fremdrift, status og ev. avvik er rapportert til prosjekteier hver måned, og til styringsgruppen to ganger i halvåret. 

Utredningene er utført av Helsedirektoratet i samarbeid med deltagere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet, fylkeskommunenes kompetansesentre, Den norske tannlegeforening inkludert de ulike spesialistforeningene og den offentlige tannhelsetjenesten. 

Virksomhetene har selv utpekt sine deltakere til arbeidsgruppen og til spesialistgruppene etter invitasjon fra Helsedirektoratet. Det er avholdt 10 møter med arbeidsgruppen, det første i august 2019. Prosjektet er blitt forsinket pga. covid-19-pandemien, fordi både Helsedirektoratet og eksterne deltakere i perioder måtte prioritere arbeid knyttet til pandemien.

Sammensetning av arbeidsgruppen

Deltakere i arbeidsgruppen

Arbeidssted

Stilling

Kjersti Refsholt Stenhagen

Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

Seniorrådgiver

Helene Haver

Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

Seniorrådgiver

Morten E. Berge*

Universitetet i Bergen

Professor

Amer Sehic
(til feb. 2020)

Universitetet i Oslo

Studiedekan

Elin Synnøve Hadler-Olsen (til aug. 2020)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Instituttleder

Elisabeth Camling*

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN)

Leder, rådgiver

Anne Marit Graue

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland (TkVestland)

Spesialist i pedodonti

Hilde Vogt Toven*

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØst)

Direktør

Claes Næsheim

Den offentlige tannhelsetjenesten, Innlandet fylkeskommune

Fylkestannlege

Øyvind Asmyhr*

Den norske tannlegeforening

Utdanningssjef

Heming Olsen-Bergem
(fra jan. 2020)

Den norske tannlegeforening

Visepresident

Erik Saxegaard
(fra feb. 2020 til jan 2021)

Universitetet i Oslo

Visedekan for spesialistutdanningen

Mohammed Al-Haroni
(fra aug. 2020)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Instituttleder

Jan Eirik Ellingsen
(fra jan. 2021)

Universitetet i Oslo

Visedekan for spesialistutdanningen

* Deltok i arbeidet med rapportene IS-2764 (2016) og IS-2758 (2018). 

Spesialistgruppene har hatt deltakere fra universitetene, fylkeskommunenes kompetansesentre og Den norske tannlegeforeningens ulike spesialistforeninger. Det er virksomhetene selv som har foreslått deltakere. Ledere av de fylkeskommunale tannhelsetjenestene er forespurt om å delta. UiT har ikke foreslått deltakere annet enn til KJO, OKM- og FKM-gruppen. Helsedirektoratet har utpekt gruppelederne. 

Det er Helsedirektoratet sin oppfatning at gruppene har hatt en sammensetning med nødvendig mangfold, erfaring og kompetanse. Utskiftninger underveis pga. sykdom, skifte av stilling og arbeidssted går frem av tabell under. 
Gruppelederne har hatt ansvar for å innkalle til møter og lede gruppens arbeid. Gruppeleder har hatt ansvar for prosess, fremdrift og dokumentasjon av arbeidet. 

Prosessen skulle sikre at kvaliteten i spesialistutdanningen opprettholdes eller forbedres. Den skulle også legger til rette for et integrert samarbeid mellom universitetene og kompetansesentrene.

Spesialistgruppene ble bedt om å søke konsensus i arbeidet med læringsmålene. Gruppene har gjort dette uten at det var klart hvilke krav som bør stilles til ulike veiledere, dette har gitt noen av gruppene utfordringer. 

FKM-gruppen leverte samtidig sitt forslag til LM og LA. I forkant ble det avholde et fellesmøte med FKM-gruppen, arbeidsgruppen og gruppelederne for spesialistgruppene for å diskutere innholdet i felles kompetansemål for alle spesialitetene. At forslaget fra FKM-gruppen ikke forelå tidligere, har medført unødig ekstraarbeid for spesialistgruppene som allerede hadde jobbet med tilsvarende LM/LA. 

Leder av KJO-gruppen trakk seg medio mars 2021. Helsedirektoratet valgte å ferdigstille gruppens forslag med bistand fra en professor emeritus ved Det odontologiske fakultets fagavdeling ved UiO.

Spesialistgruppene

Felles kompetansemål - FKM

Erik

Saxegaard

UiO, gruppeleder

Caroline

Hol

UiO, nestleder

Morten

Berge

UiB

Elin

Hadler-Olsen

UiT (til aug. 2020)

Mohammed

Al-Haroni

UiT (fra aug. 2020)

Elisabeth

Camling

Kompetansesenteret TkNN

Hilde

Vogt Toven

Kompetansesenteret TkØst

Merete

Berg-Bertiniusen

Kompetansesenteret TkØst

Øyvind

Asmyhr

Den norske tannlegeforening

Heming

Olsen-Bergem

Den norske tannlegeforening

Endodonti - END

Dag

Ørstavik

UiO, gruppeleder

Asgeir

Bårdsen

UiB (til feb. 2020)

Sivakami Rethnam

Haug

UiB (fra mars 2020)

Øyvind

Kristoffersen

Den norske tannlegeforening

Ole

Iden

Kompetansesenteret TkVestland

Elisabeth

Samuelsen

Kompetansesenteret TkRogaland

Kjeveortopedi - KJO

Anders

Sjøgren

UiT, gruppeleder (til april 2021)

Els-Marie

Andersson

UiO

Keijo

Luukko

UiB

Kim Christian

Johansen

Den norske tannlegeforening

Tone

Klepsland

Kompetansesenteret TkVestland

Bjørn

Øgaard

UiO (mai-sept. 2021)

Oral kirurgi og oral medisin - OKM

Trond

Berge

UiB, gruppeleder

Petter

Wilberg

UiO, Kompetansesenteret TkØst (fra aug. 2020)

Tore

Bjørnland

UiO (fra aug. 2020)

Ketil

Moen

Den norske tannlegeforening

Cecilie

Gjerde

Kompetansesenteret TkVestland

Thomas

Brox

Kompetansesenteret TkNN

Vegard

Østensjø

Kompetansesenteret TkRogaland

Sigbjørn Suk

Løes

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Pedodonti - PED

Anne Marit

Graue

Kompetansesenteret TkVest, gruppeleder

Hilde

Nordgarden

Den norske tannlegeforening

Reidun

Agnalt

Kompetansesenteret TkØst

Anne 

Rønneberg

UiO

Nancy

Bletsa

UiB

Josefine

Halbig

Kompetansesenteret TkNN

Periodonti - PER

Anders

Verket

UiO, gruppeleder

Dagmar

Bunæs

UiB

Kari Mette

Andersen

Den norske tannlegeforening

Nils Henrik

Melin

Kompetansesenteret TkNN

Roya Torabi

Gaarden

Kompetansesenteret TkMidt

Oral protetikk - PRO

Anders

Johansson

UiB, gruppeleder

Hans Jacob

Rønold

UiO

Hannu

Larsen

Den norske tannlegeforening

Marit

Morvik

Kompetansesenteret TkVestland

Marika

Hæreid

Kompetansesenteret TkRogaland og TkØst

Kjeve- og ansiktsradiologi - RAD

Caroline

Hol

UiO, gruppeleder

Xie-Qi

Shi

UiB

Ingibjørg

Benediktsdottir

Den norske tannlegeforening

Grethe

Blindheim

Kompetansesenteret TkVestland

Vedlegg E

Erstatning av Regler for spesialistutdanning av tannleger

Vedlegg F

Forslag om navneendring for oral kirurgi og oral medisin

Vedlegg G

Innspill og kommentarer fra spesialistgruppene

Vedlegg H

Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022