Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Samarbeidsavtaler mellom utdanningsvirksomhetene

A og B-virksomhetene lager samarbeidsavtaler der ansvaret for de ulike elementene fordeles. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet for å få til gode løsninger. Samarbeidsavtalen må ta utgangspunkt i LM for den enkelte spesialitet, og skal være et utgangspunkt for å lage individuelle studieplaner. Inngåtte samarbeidsavtaler vektlegges ved fordeling av tilskuddsmidler til spesialistutdanningen.

Integrert modell for spesialistutdanning av tannleger har som mål at flere godkjente utdanningsvirksomheter kan samarbeide. Det er derfor innhentet erfaring med samarbeid hovedsakelig om klinisk praksis for tannleger i spesialistutdanning fra både ledere, veiledere og tannlegene selv.  I hovedtrekk er dette ordninger som har fungert godt for partene, men at det bl.a. er viktig med skriftlige avtaler og robust veiledermiljø. Det foreslås også å utarbeide maler for skriftlige avtaler mellom utdanningsvirksomheter (vedlegg C Erfaring med ekstern klinisk praksis).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022