Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Forslag om å justere modulmodellen

Helsedirektoratet anbefaler å justere modellen som ble anbefalt i rapporten fra 2018, og gå bort fra modulbegrepet og -organiseringen (3). Revidert modell bør kalles Kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger.

Bakgrunnen er at Rapport IS-2758 beskriver modulene på et overordnet nivå, og bærer preg av å være noe uferdig. Den modulbaserte modellen ble en kvasimodell som skulle ivareta flere elementer; både organisering av innhold og organisering av ansvaret. Det er noe av grunnen til at modulmodellen møtte motstand, og lite forståelse i fagmiljøene og ved universitetene.

Modulmodellen oppleves som lite fleksibel og ble for fragmentert. Universitetet i Bergen (UiB) hadde motforestillinger til formen for samarbeid. UiB sin representant i arbeidsgruppen mener at en bør ikke basere spesialistutdanningen av tannleger på modulmodellen: det fører til et for stivbeint system med mye ressurskrevende formaliteter knyttet til avtaler om ulike aspekter mellom aktørene og Helsedirektoratet.

Den pedagogiske treningen og spesialistoppgaven er (ulike) læringsaktiviteter for (flere) læringsmål, bl.a. innen felles kompetansemål (FKM). Det betyr at læringsaktivitetene kan skje til ulike tider og ved ulike virksomheter og være knyttet opp til flere LM. Det er derfor lite hensiktsmessig at de skal være organisert i egne moduler som foreslått i IS-2758.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022