Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Erfaringer fra sentrale brukerorganisasjoner

Oppslutning fra brukerorganisasjonene er liten, og det er få som har svart på de åpne spørsmålene. Resultatene fra de lukkede spørsmålene blir presentert nedenfor (tabell 4). Svar på de åpne spørsmålene presenteres i kapitelene 4.5, 4.6 og 4.7.

Tabell 4: Samlet resultat - brukerorganisasjoner

Påstand/spørsmål

Helt enig

Litt enig

Verken eller

Litt uenig

Helt uenig

Vet ikke

1. Det er vanskelig å finne informasjon om hva som finnes av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommuner

66,7 %

33,3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2. Helseforetak og kommuner samarbeider om utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov

0 %

16,7 %

0 %

0 %

50 %

33,3 %

3. Samarbeidet mellom helseforetak og kommunale tjenester om oppfølging av personer med behov for frisklivs-, lærings- og mestringstilbud fungerer godt

0 %

0 %

0 %

33,3 %

33,3 %

33,3 %

4. Informasjon fra helseforetak og kommuner om aktuelle frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er relevant og forståelig

0 %

16,7 %

16,7 %

33,3 %

16,7 %

16,7 %

Totalt 6 respondenter. 

Samlet sett er respondentene fra brukerorganisasjonene helt eller litt enige i at det er vanskelig å finne informasjon om hva som finnes av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommunen (spørsmål 1). De er i stor grad uenig i at samarbeidet mellom helseforetak og kommunale tjenester om oppfølging av personer med behov for frisklivs-, lærings- og mestringstilbud fungerer godt (spørsmål 3). Halvparten av respondentene er uenige i at helseforetak og kommunen samarbeider om utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov, mens en tredjedel svarer vet ikke (spørsmål 2). Det ingen klar enighet eller uenighet om hvorvidt informasjon fra helseforetak og kommunene om aktuelle frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er relevant og forståelig (spørsmål 4).

Siste faglige endring: 02. februar 2021