Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Konklusjon

Samhandling mellom kommuner og helseforetak generelt og om lærings- og mestringsvirksomhet spesielt bærer preg av å være et underprioritert område med store lokale variasjoner. Det er et stort forbedringspotensial både når det gjelder strukturer og praksis for oppgavedeling, systematisk og likeverdig samhandling, behovet for og oversikt over og kvalitet på informasjon om hva som finnes av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i helseforetak og kommuner. For å få bedre innsikt i status vedrørende praksis, er det behov for større undersøkelser der også brukere, pårørende og personell som jobber tett på brukere og pasienter, inngår i utvalget av respondenter.

Sist faglig oppdatert: 02. februar 2021