Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.3Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Når en pasient henvises til spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, og fastsette en frist for når helsehjelpen skal igangsettes, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b. Pasienten skal innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, få informasjon om hun/han har rett til nødvendig helsehjelp og frist. Det skal samtidig oppgis start av behandling eller utredning jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2.

Eksempelmodellene som presenteres i denne rapporten gjennomfører rettighetsvurderingen på ulike måter. Det er viktig at lokale modeller for samarbeid om henvisninger sørger for at spesialisthelsetjenesten kan overholde kravene til rettighetsvurdering og fristsetting, som følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Det må være tydelig for barnet/ungdommen og foreldrene når spesialisthelsetjenesten har vurdert at de har, eller ikke har, rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvilken frist de har fått for oppstart av helsehjelpen. Lokale modeller må også sørge for at barnet/ungdommen og foreldrene får den informasjonen de skal ha om oppstart av utredning eller behandling.

Siste faglige endring: 22. april 2021