Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Brukerperspektivet

Et sentralt premiss i arbeidet er at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid på rett sted. Henvisningsprosesser bør fungere slik at færrest mulig opplever avslag og at det gis god informasjon om tjenestene slik at barn, unge og foreldre kan gi et informert samtykke til hjelpen som planlegges. Dette gjelder både fra kommune til spesialisthelsetjenesten og når det skal legges til rette for oppfølging og hjelp i kommunen i etterkant av utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Barn, unge og foreldre skal oppleve møtet med tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten som ivaretakende, koordinerte og involverende.

Siste faglige endring: 22. april 2021