Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Metode

I de følgende figurene vil aktiviteten for forskjellige typer rehabilitering fremstilles for perioden fra og med 1. mars til og med 31. august 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Aktiviteten for ulike type rehabilitering i spesialisthelsetjenesten framstilles for hver region. Figurene viser aktiviteten i 2020 uttrykt som prosent i forhold til tilsvarende aktivitet i 2019. Jo lavere søyle i 2020, jo større har nedgangen vært.

I figur 1 og figur 3  presenteres nasjonale tall etter måned og aktivitet for personer med gyldig bostedsadresse i Norge , mens figur 2 og 4 viser aktivitet etter region for perioden samlet. Alle figurene viser antall opphold og kontakter, ikke antall unike pasienter.

Aktiviteten ved Unicare Friskvern var ikke kodet som rehabilitering i 2020. I 2019 var omtrent 96 prosent av aktiviteten ved denne institusjonen kodet som rehabilitering. Vi har derfor valgt å inkludere tilsvarende aktivitet i 2020. Aktivitet både ved Unicare Friskvern og LHL Gardermoen inngår som sykehus-aktivitet. Aktivitet ved FysMed-klinikken AS hadde ikke avtale med region Midt Norge i 2020. Denne institusjonen sto for en stor andel av poliklinisk aktivitet ved region Midt-Norge i 2019.

Siste faglige endring: 27. april 2021