Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Virksomheter

Det finnes svært mange selskaper som tilbyr genetiske selvtester, og enkelte retter seg også direkte mot norske forbrukere. Flere av selskapene startet som nettsider for slektsforskning på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. Først 20 år senere begynte noen av selskapene å tilby genetiske selvtester i tillegg til sine slektsforskningstjenester. Etter hvert har flere aktører kommet til, og flere av selskapene har inngått partnerskap, slått seg sammen eller blitt kjøpt opp.

Liste over utvalgte selskaper

Tabellen inneholder noen utvalgte selskaper og hvilke produkter de tilbyr. Opplysningene er basert på informasjon fra selskapenes egne nettsider per mai 2021. Prisene som er oppgitt er priseksempler, og vil variere ut fra hvilke produkter som er inkludert.

Liste over utvalgte selskaper

Selskap

Land

Slekt-skap

Egen-skaper

Sykdom-mer

Barn

Abonne-ment

Veiled-ning

Teknologi

Prisek-sempel

23andMe

US

X

X

X*

-

X*

-

Genotyping (Illumina)

99 USD

ADNTRO

ES

X

X

X

-

X

-

Genotyping (Illumina)

115 EUR

AffinityDNA

GB

X

X

X

-

-

-

Genotyping

219 EUR

AncestryDNA

US

X

-

-

-

X

-

Genotyping (Illumina)

79 EUR

Atlas

GB

X

X

X

-

-

-

Genotyping (Illumina)

199 EUR

Dante Labs

GB

-

X

X

X

-

X

Helgenom, eksom

599 GBP

EasyDNA

US

X

X

X

-

-

-

Genotyping (Illumina)

259 GBP

FamilyTree DNA

US

X*

X*

X*

-

-

-

Genotyping (Illumina)

899 USD

Helix

US

X*

X*

X*

-

-

-

Eksom

190 USD

HomeDNA (GPS Origins)

US

X

X

-

-

-

-

Genotyping

199 USD

LivingDNA

GB

X*

X*

-

-

-

-

Genotyping (Affymetrix)

199 USD

MapMyGene

SG

-

X

X

X

-

-

Genotyping

750 USD

MyHeritage

IL

X

-

-

-

X

-

Genotyping (Illumina)

850 kr

Nebula

US

X

X

X

-

X

-

Helgenom

299 USD

Tellmegen

ES

X

X

X

X

 

X

Genotyping (Illumina)

149 EUR

Toolbox Genomics

US

-

X

X

-

-

-

Genotyping

199 USD

*Tilbys ikke i Norge

Se vedlegg for en nærmere beskrivelse av noen av de mest kjente store internasjonale selskapene som selger genetiske selvtester til norske forbrukere.

Økonomi

En viktig årsak til den enorme veksten i salget av genetiske selvtester er at prisen forbrukerne betaler har blitt stadig lavere. Bakgrunnen for prisnedgangen er delvis at testene er billigere enn før på grunn av utviklingen i analysemetoder. Det har også vært spekulert i om prisene settes lavt for å bygge opp databaser som senere har stor verdi for forskning og utvikling av legemidler.[22]

De fleste testene har en pris på i underkant av tusen kroner. På enkelte av nettsidene får forbrukeren en rabatt om denne bestiller en pakke med flere typer tester.

Toppselgerne globalt i 2019 var Ancestry og 23andMe.[23]

Det finnes flere rapporter som estimerer nåværende verdi på selskapene på markedet, og flere forsøker å prosjektere fremtidig verdi. Ifølge en rapport passerte den globale omsetningen en milliard USD i 2019, og beregninger viste at verdien vil kunne øke til 3,5 milliarder USD innen 2028.[24] Den store veksten kobles til økt satsning på helsetester og “wellness”, altså velværetester.

I tillegg til salget av genetiske selvtester tjener selskapene på videresalg av informasjon ved å inngå samarbeid med farmasøytiske selskaper. Eksempler er AncestryDNA og deres samarbeid med Calico og 23andMes samarbeid med ulike legemiddelselskaper, som Pfizer og GlaxoSmithKline.[25]

 

 

[22] Zhang S, «Big Pharma Would Like Your DNA», The Atlantic. 27.07.2018. https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/big-pharma-dna/566240/

[23] Crow D, «A New Wave of Genomics for All» Cell 177, no. 1 (Mars 2019):5-7. DOI: 10.1016/j.cell.2019.02.041

[24] Ugalmugle S og Swain R, «Direct-To-Consumer (DTC) Genetic Testing Market Report», Global Market Insights. 2020. https://www.gminsights.com/industry-analysis/direct-to-consumer-dtc-genetic-testing-market

[25] Pflanzer LR, «Google is on a mission to figure out how and why we age», Business Insider. 22.07.2015. https://www.businessinsider.com/google-calico-partners-with-ancestrycom-on-aging; Molteni M, «23andMe's Pharma Deals Have Been the Plan All Along», Wired. 08.03.2018. https://www.wired.com/story/23andme-glaxosmithkline-pharma-deal/; Brown K, «23andMe and GSK Head to Clinical Trials With Cancer Drug», Bloomberg. 29.07.2020. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-29/23andme-and-gsk-head-to-clinical-trials-with-cancer-drug

Siste faglige endring: 02. juli 2024