Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Energiinntak

Både et for høyt og et for lavt energiinntak i forhold til energibehovet kan føre til negative konsekvenser for helsen på lang sikt. For voksne bør derfor det langsiktige energiinntaket og energiforbruket være likt.

Tabell 2 viser referanseverdier for energiinntak i megajoule (MJ) per dag for grupper av voksne med tre ulike nivåer av fysisk aktivitet. En aktiv livsstil, tilsvarende fysisk aktivitetsnivå (PAL; physical activity level) 1,8, anses som ønskelig for å opprettholde god helse. Et aktivitetsnivå på PAL 1,6 tilsvarer en livsstil med stillesittende arbeid og noe økt fysisk aktivitet på fritiden. Et aktivitetsnivå på PAL 1,4 tilsvarer en livsstil med et stillesittende arbeid og begrenset fysisk aktivitet på fritiden. I NNR 2023 benyttes PAL 1,6 for å beregne gjennomsnittlig behov (AR) for næringsstoffer basert på energibehov. For aldersgruppene 1-3 år, 4-10 år og 11-17 år ble det derimot brukt gjennomsnittlige PAL-verdier på henholdsvis 1,4, 1,6 og 1,7.

Referansevektene som brukes i beregningene er basert på selvrapportert kroppsvekt i de nordiske befolkningene. De opprinnelige kroppsvektene er justert slik at alle individer ville hatt en  kroppsmasseindeks (KMI) på 23. Referanseverdiene tilsvarer dermed et energiinntak som vil opprettholde kroppsvekten hos voksne ved de angitte nivåene for fysisk aktivitet. For beskrivelse av metode og referanser henvises det til NNR 2023, vedlegg 4: Body size and energy requirement estimations.

Det er ikke mulig å gi spesifikke anbefalinger for energiinntak, på grunn av store individuelle variasjoner i forbrenning, kroppssammensetning og grad av fysisk aktivitet.

Referanseverdier for energiinntak for voksne

Tabell 2 Referanseverdier for energiinntak i grupper av voksne med ulike nivåer av fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Referansevekt, kg3

BEE, MJ/d4

PAL5 1,4, MJ/d

PAL5 1,6, MJ/d

PAL5 1,8, MJ/d

Kvinner

18-24

64,2

5,9

8,3

9,4

10,6

25-50

64,1

5,7

8,0

9,0

10,2

51-70

62,5

5,2

7,2

8,3

9,3

>70

60,6

5,1

7,1

8,2

9,2

Gravide1

76,4

6,4

8,9

10,2

11,5

Ammende2

62,4

7,8

10,9

12,5

14,1

Menn

18-24

75,2

7,4

10,4

11,8

13,2

25-50

74,8

7,1

9,9

11,3

12,7

51-70

73,0

6,4

9,0

10,3

11,6

>70

70,6

6,3

8,8

10,1

11,3

1 Vektøkning på 14 kg under graviditeten, med forutsetning om en KMI på 18,5-24,9 før graviditet. For mer informasjon om beregning av BEE for gravide, se NNR 2023 (vedlegg 4).
2 Fullamming 0-6 måneder etter fødsel. For mer informasjon om beregning av BEE for ammende, se NNR 2023 (vedlegg 4).
3 Se NNR 2023 (tabell 8, fotnote 1) for kilder.
4 BEE = basalstoffskifte (Basal Energy Expenditure) uttrykt i megajoule (MJ) per dag. For tilsvarende verdier uttrykt i kilokalorier (kcal) per dag, se NNR 2023 (vedlegg 4). 1 kJ = 0,239 kcal; 1 kcal = 4,184 kJ. 10 MJ tilsvarer ca. 2400 kcal.
PAL = fysisk aktivitetsnivå (Physical Activity Level) uttrykker gjennomsnittlig total fysisk aktivitet for en person og brukes for å anslå daglig energiforbruk.

Referanseverdier for energiinntak for spedbarn, barn og ungdom

Tabell 3 og Tabell 4 presenterer referanseverdier for energiinntak i grupper av spedbarn, barn og ungdom. Det er viktig å understreke at energibehovet for enkeltpersoner kan avvike mye fra disse gjennomsnittsverdiene på gruppenivå.

Tabell 3 Referanseverdier for estimert gjennomsnittlig daglig energibehov per kg kroppsvekt for spedbarn 6–12 måneder. Beregningene er basert på at barnet delammes

Alder

Gjennomsnittlig energibehov, kJ/kg kroppsvekt

 

Gutter

Jenter

6 måneder

339

342

12 måneder

337

333

Tabell 4 Referanseverdier for estimert daglig energibehov (MJ/d) for barn og ungdom 1-17 år

Aldersgruppe

Referansevekt, kg1

BEE, MJ/d2

Estimert energibehov, MJ/d3

1-3 år

13,6

3,3

4,6

4-6 år

20,7

4,0

6,3

7-10 år

30,8

4,9

7,8

Jenter

11-14 år

46,5

5,4

9,2

15-17 år

57,8

5,9

10,1

Gutter

11-14 år

48,2

6,2

10,5

15-17 år

65,6

7,5

12,7

1 Se NNR 2023 (tabell 8, fotnote 1) for kilder.
2 BEE = basalstoffskifte (Basal Energy Expenditure) uttrykt i megajoule (MJ) per dag. For tilsvarende verdier uttrykt i kilokalorier (kcal) per dag, se NNR 2023 (vedlegg 4).
3 Gjennomsnittlige fysiske aktivitetsnivåer (PAL; physical activity level) per aldersgruppe: 1–3 år: PAL 1,4; 4–10 år: PAL 1,6; 11–17 år: PAL 1,7.

Det er oppdaget feil ved konvertering fra digital rapport til PDF ved bruk av funksjonen "Skriv ut / lag PDF" nedenfor. Vennligst benytt digital versjon av rapport. Feilen vil bli rettet opp så raskt som mulig.

Siste faglige endring: 02. januar 2024